MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Botopbouw en sinuslift

Wanneer er onvoldoende botvolume aanwezig is om een implantaat te plaatsen, kan een botopbouw met een kunstbot of lichaamseigen bot of een sinuslift worden uitgevoerd.

VOLDOENDE VOLUME VOOR IMPLANTAATPLAATSING

Wanneer er één of meerdere tand(en) en/of kies(zen) afwezig zijn, zal de kaak slinken omdat het kaakbot niet meer functioneel belast is. Als gevolg hiervan trekt het tandvlees zich vaak ook terug.

Om een implantaat te kunnen plaatsen in de kaak, moet er voldoende botvolume aanwezig zijn. Dit betekent dat de kaak voldoende breed en voldoende hoog moet zijn om een implantaat in de kaak te kunnen verankeren. Anders zal het geplaatst implantaat te weinig houvast in het kaakbot hebben en groeit het niet vast. Daarom wordt in het eerste consult aan de hand van klinisch onderzoek en röntgenfoto’s bepaald of er voldoende botvolume is voor de implantaatplaatsing.

BOTOPBOUW MET KUNSTBOT

Een botopbouw met kunstbot is een veel gebruikte en weinig belastende methode om het kaakbot tijdens de implantaatplaatsing te verbreden. Dit wordt vooral toegepast wanneer er niet al te veel kaakbot verloren is gegaan. Door kunstbot aan te brengen (soms gemengd met eigen kaakbot) daar waar het implantaat is geplaatst, kan uw lichaam nieuw kaakbot aanmaken om het implantaat na 3 tot 5 maanden te verankeren.

Wanneer het verlies van kaakbot zo ver gevorderd is dat het plaatsen van implantaten niet mogelijk is, zal er eerst een botopbouw moeten plaats vinden met een blokje van eigen kaakbot. Na de inhelingsperiode van de botopbouw, tussen de 3 en 6 maanden, kan er een implantaat bij u worden geplaatst.

SINUSLIFT

Boven de kiezen van de bovenkaak ligt de neusbijholte (oftewel sinus maxillaris). De neusbijholte is normaal gesproken een luchthoudende ruimte. Wanneer er een kies in de bovenkaak verloren gaat, zal het kaakbot zich vaak in de hoogte slinken zodat er verminderd bot aanwezig is tussen de top van de bovenkaak en de neusbijholte. Door deze verminderd kaakhoogte zou een implantaat na plaatsing deels in de neusbijholte kunnen uitsteken. Dit kan tot neusbijholteontsteking en pijn leiden.

Om een implantaatplaatsing in de regio van de kiezen in de bovenkaak mogelijk te kunnen maken, wordt in geval van een verminderde kaakhoogte de zogenaamde sinuslift uitgevoerd. Deze procedure is een weinig belastende procedure en tijdens de implantaatplaatsing wordt uitgevoerd. Via een botluikje aan de zijkant van de bovenkaak wordt toegang in de neusbijholte gekregen. Onder de bodem van de neusbijholte wordt kunstbot aangebracht zodat de tip van het geplaatst implantaat zich door het kunstbot wordt omgeven en niet in de neusbijholte uit kan steken.

MAAK EEN AFSPRAAK

Een botopbouw en sinuslift zijn veilige procedures die tot voorspelbare resultaten leiden. Dit zijn technisch veeleisende procedures die alleen door onze kaakchirurgen uitgevoerd kunnen worden. Bij ons bent u in goede handen!