MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Loszittende prothese / kunstgebit

In Nederland zijn er nog steeds heel veel mensen die een volledige gebitsprothese dragen. Een deel van deze groep functioneert probleemloos met deze prothese. Een grote groep heeft echter veel problemen met de prothese, en dan met name met de houvast van het kunstgebit in de onderkaak.

Na het trekken van alle tanden en kiezen slinkt de kaakwal omdat het zijn functie, namelijk houvast en steun voor de tanden en kiezen heeft verloren. Het slinken van de kaak is een natuurlijk proces en gaat levenslang door. Door toenemend slinken van de kaak wordt het houvast van het kunstgebit in de loop der jaren steeds minder. Vaak is het houvast van een loszittende kunstgebit te verbeteren door deze aan te passen of te vernieuwen. Ondanks deze maatregelen kan op den duur zo weinig kaakbot over zijn dat een goed vastzittend kunstgebit niet meer mogelijk is en er pijnklachten optreden bij het dragen.

De grootste klacht betreft de geringe mate van stabiliteit en houvast die een gewone onderprothese te bieden heeft. In vergelijking met de onderkaak heeft een kleinere groep mensen problemen met de prothese in de bovenkaak.

Wanneer er klachten met het functioneren van de prothese zijn die blijven bestaan ondanks aanpassingen aan de prothese of vervaardigen van een nieuwe prothese dan komt u mogelijk in aanmerking voor een behandeling met implantaten.

 

HERKENT U DEZE ONDERSTAANDE PROBLEMEN

  • een kunstgebit dat ondanks meerdere aanpassingen (relining, rebasing) nog steeds loszit
  • een kunstgebit waarmee u moeilijk kunt eten
  • angst en onzekerheid doordat het kunstgebit te los in de mond zit
  • kokhalsneigingen / braakneigingen / misselijkheid omdat het starre kunstgebit tegen het gehemelte drukt
  • pijnklachten door beweging van het loszittende kunstgebit

 

DE OPLOSSING: EEN KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN

Een overkappingsprothese, ook wel klikgebit of klikprothese genoemd, is een kunstgebit dat met behulp van implantaten wordt bevestigd. Daarmee is het een stuk stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit, dat veelal los zit.

Implantaten geven het kunstgebit houvast waardoor de prothese niet meer verschuift. Door het steviger vastzitten van het gebit kunt u weer hard voedsel eten. U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat uw prothese los komt tijdens het eten, het spreken en lachen.
Ook is er een groep mensen die een sterke kokhalsneiging heeft bij het dragen van een bovenkunstgebit omdat zij geen verhemelteplaat kunnen verdragen. Voor deze groep patiënten is een bovenkunstgebit op implantaten soms ook een goede oplossing. Eten, proeven, lachen en praten kan zo weer op een natuurlijkere manier.

Implantaten voor een klikgebit kunnen zowel in de onder- als in de bovenkaak geplaatst worden. In de onderkaak worden meestal twee implantaten geplaatst. Soms wordt, als de kaak erg geslonken is of als de bovenkaak nog betand is, ervoor gekozen om vier implantaten in de onderkaak te plaatsen. In de bovenkaak worden over het algemeen vier tot zes implantaten geplaatst.

In de bovenkaak komt het regelmatig voor dat er te weinig bot aanwezig is om de implantaten betrouwbaar te kunnen plaatsen. Door middel van een botopbouw kan een tekort aan bot aangevuld worden zodat het plaatsen van implantaten bij iedereen mogelijk wordt

 

BEHANDELING MET IMPLANTATEN

De behandeling met implantaten gebeurd in principe onder plaatselijke verdoving en verloopt volkomen pijnloos. De ingreep duurt niet lang (ongeveer 15 – 30 minuten) en na de ingreep kunt u gewoon naar huis gaan. Voor mensen met zeer veel angst kunnen wij de behandeling ook onder narcose (een roesje) uitvoeren.

Als de implantaten eenmaal vastgegroeid zijn in de kaak kan de bevestigingsstructuur door de tandarts of de tandtechnieker gemaakt worden. Op deze bevestigingsstructuur (staafconstructie of drukknoppen) kan de prothese vervolgens vastklikken. Op die manier krijgt de prothese houvast in de mond.

 

KOSTEN

Het klikgebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. U moet wel rekening houden met de wettelijke eigen bijdrage en eigen risico die voor iedereen geldt.