MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Implantaten

Bij het ontbreken van de eigen tanden en kiezen kan ter vervanging ervan gedacht worden aan het toepassen van implantaten. Samen met uw behandelaar kunt u overleggen of implantaten een goede oplossing voor u kunnen zijn.

De implantologie is het vakgebied dat zich richt op het plaatsen van implantaten om een adequate en goed functionerende vervanging te verkrijgen van een, meerdere of alle verloren gegane gebitselementen. Het betreft dus zowel de implantologische behandeling van de tandeloze patiënt als de patiënt die één of meerdere tanden en/of kiezen mist.

Kennis van zowel de chirurgie van het bot als de slijmvliezen, maar ook van de esthetische chirurgie indien het handelt om implantaten in het zichtbare gebied. Wat betreft de tandheelkundige behandeling na het plaatsen van de implantaten, wordt de patiënt altijd terugverwezen naar zijn eigen tandarts. Deze kan vervolgens zorgdragen voor het maken van de gebitsprothese (‘klikprothese’) of de noodzakelijke kronen.

 

BOT

Er moet zowel voldoende hoogte en breedte van het bot zijn om een implantaat te kunnen plaatsen. Uw behandelaar kan dit voor u nagaan onder andere door het maken van röntgenfoto’ s. Indien er onvoldoende bot is, betekent dit overigens niet dat implantaten niet mogelijk zijn. Het tekort aan bot kan worden aangevuld tijdens dezelfde of in een aparte operatie (door middel van een botopbouw).

 

IMPLANTAAT

Een implantaat is een kunstwortel gemaakt van titanium in de vorm van een schroef. Titanium is biocompatibel, waardoor het bot er direct tegen aan kan groeien. Dit proces wordt osseointegratie genoemd. Na dit proces heeft de tandarts de mogelijkheid om op de implantaten een kroon, brug of klikgebit te maken.

 

LOKALE VERDOVING OF SEDATIE

Het plaatsen van een implantaat geschiedt in principe onder plaatselijke verdoving (maar kan ook onder sedatie of algehele narcose plaatsvinden) en is pijnloos. Door middel van een klein sneetje wordt het tandvlees opzij geschoven, de kaakkam vrijgelegd, waarna vervolgens het implantaat geplaatst kan worden. Na het plaatsen van het implantaat wordt het tandvlees met oplosbare hechtingen gesloten.