MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Poliklinische behandeling

We zullen steeds trachten u aansluitend op het consult te behandelen (voor wat betreft de poliklinische behandelingen). Mocht u dit niet schikken of als er sprake is van een behandeling die meer tijd vergt of waarvoor nog een machtiging aangevraagd moet worden, dan zal er een aparte afspraak voor de behandeling gemaakt worden.

 

VOOR DE OPERATIE

U dient voor de ingreep de volgende papieren bij de balie af te geven:

  • Verwijsbrief van de tandarts of huisarts
  • Meest recente medicatieoverzicht van uw apotheek of huisarts
  • Indien u bloedverdunners slikt, dient u dit tijdens het consult te melden
  • U doet er goed aan voor iemand te zorgen die u na de ingreep huiswaarts kan begeleiden

 

NA DE OPERATIE

  • Vermijd de zon en koelen van de wang of lip om zwelling te zoveel mogelijk te voorkomen is van groot belang
  • Zwaar werk en sport dient u gedurende de eerste week te vermijden
  • Als pijnstiller kunt u het beste Paracetamol of Ibuprofen gebruiken
  • Na de ingreep krijgt u altijd nog apart op de ingreep gerichte instructies
  • Aanvullende medicatie krijgt u van uw behandelaar voorgeschreven

Wij wensen u een voorspoedige en snelle genezing toe!