MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Kaakstand correctie

Door middel van een operatie kan de stand van uw kaken worden veranderd (orthognatische chirurgie). Het is de bedoeling dat een goed evenwicht wordt bereikt tussen de kauwspieren, de rij tanden en de kiezen van onder- en bovenkaak, de luchtwegen en de gelaatsuitdrukking.

Op de afdeling kaakchirurgie hebben we in de afgelopen jaren een uitgebreide ervaring met dit soort ingrepen opgebouwd. Met behulp van moderne 3D technieken en cone beam CT plannen wij onze ingrepen digitaal.

Om een goed resultaat te verkrijgen worden in de meeste gevallen eerst de tanden en de kiezen recht gezet door gedurende langere tijd een beugel te dragen. Deze beugel wordt door een orthodontist geplaatst. Ook na de operatie waarmee de onder- en/of bovenkaak in de juiste positie zijn geplaatst, moet de beugel nog enkele maanden worden gedragen.

De operatie die uitgevoerd moet worden, is afhankelijk van de stand van de kaak. In het algemeen is het zo dat bij een afwijkende kaakstand eerst een zaagsnede in het bot moet worden gemaakt, waarna de kaak, of een deel daarvan, verschoven kan worden. Dit heet een osteotomie. Afhankelijk van het soort operatie kunt u uw mond gewoon openen of blijven uw kaken vier tot zes weken aan elkaar bevestigd.

Er zijn verschillende kaakoperatiemethoden:

  • Kaakcorrectie bij een te grote onderkaak
  • Kaakcorrectie bij een te kleine onderkaak
  • Distractie
  • Kincorrectie (genioplastiek)
  • Verplaatsing van de hele bovenkaak
  • Verplaatsing van gedeelten van de kaak

 

KAAKCORRECTIE BIJ EEN TE KLEINE OF TE GROTE ONDERKAAK

Om een te kleine onderkaak te verlengen, wordt de botsnede zó gemaakt dat de kaak als het ware uit elkaar wordt geschoven. Het kaakbot wordt hierbij geheel gespleten. Er bestaat nog voldoende contact tussen de botdelen om aan elkaar te groeien.

Ook bij een te grote onderkaak wordt de botsnede zo gemaakt dat de kaak in elkaar wordt geschoven. Er wordt dan een klein stukje bot er tussen uit gehaald. Een alternatieve operatieve methode bij een te grote onderkaak is het maken van een verticale botsnede, waarna de onderkaak naar achter wordt verplaatst. Hierna overlappen de botstukken elkaar gedeeltelijk. Er wordt dan geen stukje bot uitgehaald.

 

DISTRACTIE

Distractie is een alternatief voor een klassieke osteotomie van, met name, de onderkaak. De kaak wordt, in tegenstelling tot een osteotomie, niet direct geheel gespleten. Alleen de harde buitenzijde (cortex) van het kaakbot wordt doorgenomen. Vervolgens wordt een speciaal hiervoor ontworpen ‘distractor’ geplaatst waarmee de kaakdelen voorzichtig uiteen gedreven worden.

 

KINCORRECTIE (GENIOPLASTIEK)

Ondanks dat de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak juist is, kan sprake zijn van een onderontwikkelde of fors ontwikkelde kin. In dat geval kan een kin osteotomie worden uitgevoerd. Hierbij wordt een schuine voorachterwaartse zaagsnede gemaakt door de kin waardoor het onderste kinsegment naar voren of achteren kan worden geplaatst.

 

VERPLAATSING VAN DE HELE BOVENKAAK

Hierbij wordt een horizontale botsnede aangebracht door de bovenkaak waardoor de bovenkaak in de gewenste richting kan worden geplaatst (Le Fort 1 osteotomie). Soms ontstaat na de operatie een tekort aan bot. In dat geval wordt er een stukje bot uit de onderkaak genomen of uit de bekkenkam.

 

VERPLAATSING VAN GEDEELTEN VAN DE KAAK

Behalve verplaatsing van de gehele boven- of onderkaak kan ook een groepje tanden of kiezen, met het botgedeelte waar ze zich in bevinden, door een operatie worden verplaatst. Of voor deze operatie gekozen wordt, is afhankelijk van de afwijking.

Geef een reactie