Door een ongeval, geweld of sport kunnen de tanden beschadigd raken, los gaan staan of geheel uit de mond worden geslagen. Soms is ook een deel van de kaak gebroken, tezamen met de tanden, en kan dit letsel deel uitmaken van een groter trauma.

Als een tand wordt uitgeslagen moet de tand altijd vochtig worden bewaard, het liefst in melk, eventueel in water, of onder de tong. Het is van belang de tand niet schoon te schrobben, maar wel af te spoelen.

Hierna moet de tand, zo snel als mogelijk is, teruggeplaatst worden in de tandkas. Dit kan gedaan worden door de patiënt zelf, door omstanders en zo nodig door de tandarts of op de spoedeisende hulp.

Het terugplaatsen dient zo snel mogelijk, het liefst binnen 30 minuten, te gebeuren. Na het terugplaatsen moet de tand vastgezet worden. Meestal doet de tandarts deze behandeling. Bij een meer gecompliceerd letsel komt u bij de kaakchirurg.

Als een tand is losgeslagen, moet de eigen tandarts de mate van beweeglijkheid en de beet beoordelen. Bij te grote mobiliteit of verstoring van de beet moet de tand teruggeplaatst en vastgezet worden.

Tandletsel waarbij een stuk van de tand is afgebroken, moet door de tandarts beoordeeld worden. Als de tandzenuw bloot is komen te liggen moet deze bedekt worden met een restauratiemateriaal. Bij een breuk dwars door de zenuw moet meestal een zenuwbehandeling worden uitgevoerd.