MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Tand letsel

Door een ongeval, geweld of sport, kunnen de tanden beschadigd raken, los gaan staan of geheel uit de mond worden geslagen. Soms is ook een deel van de kaak gebroken, tezamen met de tanden, en kan dit letsel deel uitmaken van een groter trauma.

Als een tand wordt uitgeslagen moet de tand altijd vochtig worden bewaard, het liefst in melk, eventueel in water, of onder de tong. Het is van belang de tand niet schoon te schrobben, maar wel af te spoelen! Hierna moet de tand, zo snel als mogelijk is, teruggeplaatst worden in de tandkas. Dit kan gedaan worden door de patiënt zelf, door omstanders en zonodig door de tandarts of op de spoedeisende hulp. Het terugplaatsen dient zo snel mogelijk, het liefst binnen 30 minuten, te gebeuren. Na het terugplaatsen moet de tand vastgezet worden. Meestal doet de tandarts deze behandeling. Bij een meer gecompliceerd letsel komt u bij de kaakchirurg.

Als een tand is losgeslagen, moet de tandarts de mate van beweeglijkheid en de beet beoordelen. Bij te grote mobiliteit of verstoring van de beet moet de tand(en) teruggeplaatst en vastgezet worden.

Tandletsel waarbij een stuk van de tand is afgebroken, moet door de tandarts beoordeeld worden.

Als de tandzenuw bloot is komen te liggen moet deze bedekt worden met een restauratiemateriaal. Bij een breuk dwars door de zenuw moet meestal een zenuwbehandeling worden uitgevoerd.

 

TERUGPLAATSEN EN SPALKEN VAN UITGESLAGEN TANDEN

Bij een val of klap tegen het aangezicht kan schade aan de tanden optreden; meestal gaat het om de voorste en bovenste tanden. Door de klap kunnen kleine stukjes van de tandkroon zijn afgebroken (deze worden hersteld bij de (spoed)tandarts).

Ook kunnen de tanden door de klap uit de tandboog staan of zelfs uitgeslagen zijn. U merkt dit vaak het eerst doordat de tanden niet meer goed op elkaar passen en er veelal sprake is van bloeding uit de mond. Uitgeslagen tanden dienen zo snel mogelijk (binnen 1 uur) terug in de tandkas te worden geplaatst.

 

DE BESTE MANIER OM UITGESLAGEN TANDEN TE BEWAREN

De beste manier om de uitgeslagen tand te bewaren, in afwachting dat hij door de tandarts of kaakchirurg terug in de tandkas wordt geplaatst, is in de mond en wel onder de tong. In het geval dat dit niet mogelijk is heeft het de voorkeur de uitgeslagen tand in melk te bewaren.

Het terugplaatsen van een tand kan veelal met lokale anesthesie gebeuren op de polikliniek of spoedeisende hulp afdeling. Tevens worden dan bijkomende tandvleesscheurtjes gehecht en met ijzerdraadjes of kunsthars (zoals de blokjes bij de orthodontist) worden de losstaande tanden aan de buurtanden verblokt (gespalkt).

VERSCHOVEN TANDEN DOOR EEN KLAP

Ook kunnen tanden door klap verplaatst zijn, de behandeling is nagenoeg gelijk aan de behandeling van uitgeslagen tanden. Soms is de klap zo groot geweest dat tezamen met de tanden ook het kaakbot zelf verplaatst is. Ook deze behandeling is nagenoeg gelijk aan de eerder beschreven behandeling, echter de tanden met het gebroken kaakbot worden dan steviger en langer vastgezet.

Voor al deze behandelingen zult u achteraf poliklinisch worden gecontroleerd op onze polikliniek.

Afhankelijk van de grootte van de verwonding in de mond en het aantal tanden dat losstaat of uitgeslagen is, zal behandeling in het ziekenhuis of bij de (spoed)tandarts plaatsvinden.