Een overkappingsprothese, ook wel klikgebit of klikprothese genoemd, is een kunstgebit dat met behulp van implantaten wordt bevestigd. Daarmee is het een stuk stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit, dat veelal los zit

Problemen met een volledige gebitsprothese

Hoewel de populatie prothesedragers in Nederland aan het afnemen is, zijn er nog steeds heel veel mensen die een volledige gebitsprothese dragen. Een deel van deze groep functioneert probleemloos met deze prothese. Een grote groep heeft echter veel problemen met de prothese, vooral in de onderkaak. De grootste klacht betreft de geringe mate van stabiliteit en houvast die een gewone onderprothese te bieden heeft. In vergelijking met de onderkaak heeft een kleinere groep mensen problemen met de prothese in de bovenkaak.

Voor wie is een klikgebit geschikt?

Kunstgebitdragers: personen die geen eigen tanden en kiezen hebben in één of beide kaken. Met name dragers van kunstgebitten in de onderkaak hebben vaak last van een te los zittend kunstgebit en willen liever een vaste oplossing.

Personen met loszittende tanden en kiezen in de boven of onderkaak.

Herkent u deze problemen ?

  • een kunstgebit dat ondanks meerdere aanpassingen (relining, rebasing) nog steeds loszit
  • een kunstgebit waarmee u moeilijk kunt eten
  • angst en onzekerheid doordat het kunstgebit te los in de mond zit
  • kokhalsneigingen / braakneigingen / misselijkheid omdat het starre kunstgebit tegen het gehemelte drukt
  • pijnklachten door beweging van het loszittende kunstgebit

De oplossing: een klikgebit op implantaten

Een overkappingsprothese, ook wel klikgebit of klikprothese genoemd, is een kunstgebit dat met behulp van implantaten wordt bevestigd. Daarmee is het een stuk stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit, dat veelal los zit.

Een klikgebit zorgt er bovendien voor dat uw kaken minder snel slinken. Doordat het klikgebit in de bovenkaak houvast krijgt door de implantaten is er geen gehemelte bedekking meer nodig. Eten, proeven, lachen en praten kan zo weer op een natuurlijkere manier.

Implantaten voor een klikgebit kunnen zowel in de onder- als in de bovenkaak geplaatst worden. In de onderkaak worden meestal twee implantaten geplaatst. Soms wordt, als de kaak erg geslonken is of als de bovenkaak nog betand is, ervoor gekozen om vier implantaten in de onderkaak te plaatsen. In de bovenkaak worden over het algemeen vier tot zes implantaten geplaatst.

overzicht-prothese-op-implantaat

Soms is er te weinig bot. Wat dan ?

In de bovenkaak komt het regelmatig voor dat er te weinig bot aanwezig is om de implantaten betrouwbaar te kunnen plaatsen. Door middel van een botopbouw kan een tekort aan bot aangevuld worden zodat het plaatsen van implantaten bij iedereen mogelijk wordt.

Behandeling

De behandeling met implantaten gebeurd in principe onder plaatselijke verdoving en verloopt volkomen pijnloos. De ingreep duurt niet lang (ongeveer 15 – 30 minuten) en na de ingreep kunt u gewoon naar huis gaan. Voor mensen met zeer veel angst kunnen wij de behandeling ook onder narcose (een roesje) uitvoeren.

Als de implantaten eenmaal vastgegroeid zijn in de kaak kan de bevestigingsstructuur door de tandarts of de tandtechnieker gemaakt worden. Op deze bevestigingsstructuur (staafconstructie of drukknoppen) kan de prothese vervolgens vastklikken. Op die manier krijgt de prothese houvast in de mond.
Het klikgebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering

Vergoeding uit de basisverzekering

Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. U moet wel rekening houden met de wettelijke eigen bijdrage die voor iedereen geldt.