MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Wat doet een kaakchirurg

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is een tandheelkundig specialisme. De kaakchirurg (ook wel ‘MKA-chirurg’ genoemd) die in het jaar 2000 of later zijn opleiding heeft voltooid, heeft zowel het tandartsdiploma alsook het artsdiploma behaald. Het werkterrein van de kaakchirurg bevindt zich dan ook op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Hij of zij is daarom ook werkzaam in het ziekenhuis.

De kaakchirurg behandelt de letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid en slijmvliezen) die er overheen liggen. Voorts behandelt de kaakchirurg de goedaardige en de kwaadaardige gezwellen van de mondholte en de naaste omgeving en behandelt afwijkingen van het mondslijmvlies. Ook het herstel van de defecten die het gevolg kunnen zijn van de behandeling van die kwaadaardige gezwellen wordt uitgevoerd door de kaakchirurg.

 

 

 

 


De kaakchirurg behandelt de aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals schisis (de “hazenlip”).


De behandeling van kwaadaardige gezwellen en de behandeling van ernstige aangeboren afwijkingen heeft plaats in gespecialiseerde centra, meestal in samenwerking met andere specialismen.

Correcties van de stand van de kaken worden eveneens uitgevoerd door de kaakchirurg, vaak samen met de orthodontist (de “beugeltandarts”). De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand. De kaakchirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie.

 

 

 

Voorts worden veel patiënten die tobben met hun kunstgebit, of die tanden of kiezen missen, gezien door de kaakchirurg. De kaakchirurg kan ervoor zorgen, dat – door het aanbrengen van implantaten (“kunstwortels”) of door andere ingrepen in de mondholte – er weer houvast ontstaat voor het kunstgebit. De kaakchirurg werkt voor dit gedeelte van het vak vaak samen met tandartsen die zich hebben toegelegd op het vervaardigen van bijzondere prothetische voorzieningen.

 

 

 

Ook de esthetische aangezichtschirurgie wordt door de kaakchirurg uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan ooglidcorrecties, voorhoofdslift, facelift, liphoekliften en botox en fillers.

Ook kaakgewrichtsklachten en afwijkingen van de speekselklieren worden behandeld door de kaakchirurg. De meesten van u zullen de kaakchirurg kennen als degene die de moeilijke verstandskiezen verwijdert en die de wortelpuntoperaties uitvoert.