MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Sialo-endoscopie

De sialoendoscopie is een vrij nieuwe techniek waarmee met een zeer dunne kijkbuis (een scoop) de uitvoergangen van de grote speekselklieren direct in beeld gebracht kunnen worden. De twee paar grote speekselklieren die voor dit onderzoek geschikt zijn, zijn de onderkaakspeekselklier (glandula submandibularis) en de oorspeekselklier (glandula parotis).

Met een scoop kunnen afwijkingen zoals speekselstenen en/of vernauwingen in het afvoerbuizensysteem in beeld gebracht worden. Meestal is het mogelijk om de afwijking in de speekselklierafvoergang meteen te behandelen. Met heel fijn instrumentarium zoals een grijpertje of basket kan een speekselsteen worden verwijderd of een vernauwing kan met een ballonnetje op worden opgerekt.

Een sialendoscopie vindt plaats onder algehele narcose. Meestal gebeurt dit in dagbehandeling.

Met behulp van een zeer dunne kijkbuis kan in het afvoerbuizensysteem van de speekselklier worden gekeken. Langs de hier getoonde kijkbuis wordt een kleine basket geschoven waarmee kleine speekselsteentjes kunnen worden verwijderd.

 

WANNEER IS EEN SIALOENDOSCOPIE NODIG

Een sialendoscopie wordt vaak gedaan bij mensen met het zogenaamde maaltijdsyndroom (‘mealtime syndrome’). Bij het maaltijdsyndroom zwelt de oorspeekselklier (zwelling van de wang voor het oor) of de onderkaakspeekselklier (zwelling onder de onderkaak) vlak voor en tijdens een maaltijd op. Dit gebeurt omdat de speekselklierafvoergang verstopt is door een speekselsteen of door een vernauwing van één van de afvoerbuizen. Het speeksel dat tijdens de maaltijd geproduceerd wordt komt dan niet in de mond maar hoopt zich op in de speekselkliergangen. De zwelling doet vaak ook pijn. Na de maaltijd verdwijnen de pijn en zwelling weer langzaam, omdat speeksel in de loop van de tijd langs de verstopping lekt.

In het begin hebben mensen alleen klachten tijdens de maaltijd. Na enkele weken tot maanden zijn de zwelling en pijn continu aanwezig. Vaak raakt de speekselklier dan ontstoken en nemen de klachten verder toe.

 

WAT GEBEURD ER TIJDENS EEN SIALO ENDOSCOPIE

De uitmonding van de afvoerbuis van de speekselklier is te nauw om direct de scoop in te kunnen brengen. Daarom moet eerst deze uitmonding wijder worden gemaakt. Dit gebeurd met metalen instrumenten die een oplopende dikte hebben. Wanneer de uitmonding voldoende is opgerekt kan de scoop worden ingebracht. Om tijdens de kijkoperatie goed zicht te krijgen en te behouden wordt het afvoerbuizen systeem met fysiologisch zoutwater gespoeld.

Tijdens de kijkoperatie beoordelen we of er een ontsteking aanwezig is, of dat er een verstopping aanwezig is ten gevolge van ingedikt speeksel of speekselstenen, en of er vernauwingen aanwezig zijn.

Al naar gelang de bevindingen tijdens de ingreep proberen we het probleem te verhelpen. Zo kunnen we een steentje met een grijpertje of basket weghalen of kunnen we een vernauwing oprekken.

Geef een reactie