Soms wordt de orthodontische behandeling vooraf gegaan door een extra chirurgische ingreep onder narcose.

In het geval van een te smalle bovenkaak kan er een indicatie bestaan om deze te verbreden. Bij patienten op jonge leeftijd (tot circa 16-18 jaar) kan de bovenkaak met behulp van orthodontische apparatuur worden verbreed. Bij patienten die ouder zijn is het aangezichtsskelet dusdanig verbeend dat met alleen orthodontische apparatuur deze verbreding niet kan worden bewerkstelligd. In een vroeg stadium van de orthodontische behandeling zal het dan noodzakelijk zijn om een zogenaamde SARME of corticotomie uit te voeren.

Een SARME staat voor Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion. Dit is een kaakchirurgische ingreep die onder algehele narcose wordt uitgevoerd. Tijdens deze ingreep wordt de bovenkaak op enkele plaatsen door middel van het aanbrengen van zaagsnedes verzwakt. Voorafgaand aan deze ingreep wordt door de orthodontist een orthodontisch expansieapparaat (Hyrax) geplaatst welke een verloop heeft over het gehemelte. Door de Hyrax na de operatie langzaamaan uit te draaien wordt de bovenkaak stapje voor stapje breder gemaakt. U moet zich daarbij realiseren dat gedurende de verbreding van de bovenkaak er een ruimte zal gaan ontstaan tussen beide boven voortanden. Dit is echter van tijdelijke aard.

Na de operatie blijft u een nacht in het ziekenhuis. Na een week is er een controle afspraak bij de kaakchirurg. Deze zal u dan voordoen hoe de Hyrax geactiveerd dient te worden. U ben dan vervolgens zelf in staat om twee maal per dag het apparaat uit te draaien. Het uitdraaien van het apparaat zal resulteren in een verbreding van de bovenkaak. In de daarop volgende dagen / weken wordt door de orthodontist bepaald wanneer er voldoende verbreding is opgetreden. Indien de goede breedte is bereikt zal de apparatuur nog gedurende een bepaalde periode in de mond blijven ter stabilisatie van het verkregen resultaat.