MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

SARME

Bij sommige patiënten is er sprake van een uitgesproken smalle bovenkaak. In eerste instantie zal de orthodontist proberen dit te verhelpen door het aanbrengen van een boog over het gehemelte om zo tijdens de groei nog verbreding te stimuleren van de bovenkaak.

Als er echter onvoldoende verbreding heeft plaatsgevonden of als de patiënt reeds uitgegroeid is, zal de orthodontist u naar ons verwijzen voor chirurgische verbreding van de bovenkaak. Deze ingreep wordt SARME (surgically assisted rapid maxillary expansion) genoemd, en vind plaats onder algehele narcose.

Tijdens de ingreep wordt de bovenkaak op enkele plaatsen door middel van het aanbrengen van zaagsnedes verzwakt.

 

 

Hierna kan de bovenkaak op twee manieren breder worden gemaakt:

 

HYRAX

 

Voorafgaand aan de ingreep wordt door de orthodontist een orthodontisch expansieapparaat (dit heet een hyrax) geplaatst welke een verloop heeft over het gehemelte. De hyrax zit vast aan de tanden.

Door de hyrax na de operatie langzaamaan uit te draaien wordt de bovenkaak stapje voor stapje breder gemaakt.

 

BOT AFGESTEUNDE DISTRACTOR

 

 

Een andere mogelijkheid om de bovenkaak te verbreden is door tijdens de ingreep een botafgesteund expansieapparaat te plaatsen zoals bijvoorbeeld een TPD (trans palatal distractor). Het expansieapparaat steunt dan niet op de tanden, maar op het bot van de bovenkaak af.

 

NA DE OPERATIE

Na de operatie blijft u een nacht in de kliniek. Na een week is er een controle afspraak bij de kaakchirurg. Deze zal u voordoen hoe het expansieapparaat geactiveerd wordt. U kunt vervolgens zelf het apparaat in het voorgeschreven tempo (ongeveer 1 mm per dag) uit draaien. Het uitdraaien van het apparaat zal resulteren in een verbreding van de bovenkaak.

Gedurende de verbreding van de bovenkaak zal er ook een ruimte ontstaan tussen beide voortanden.

 

Dit is echter van tijdelijke aard. De orthodontist zal de ruimte die tussen de voortanden ontstaat gaan gebruiken om de hele tandenrij in een mooie boog te plaatsen.

De orthodontist bepaald wanneer er voldoende verbreding is opgetreden. Indien de goede breedte is bereikt zal de apparatuur daarna nog een bepaalde periode in de mond blijven ter stabilisatie van het verkregen resultaat.

Geef een reactie