MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

EEN OPLOSSING VOOR IEDERE SITUATIE

Eigen tanden of kiezen moeten missen, is voor veel mensen een enorm probleem. Moeilijkheden met houvast van een gedeeltelijke of volledige prothese, problemen met kauwen, spraak en esthetiek zijn redenen voor een mindere kwaliteit van het leven. Voor veel patiënten waarbij één of meerdere tanden of kiezen ontbreken en vooral voor degenen die tandeloos zijn, is een kroon of brugconstructie op implantaten of een prima vastklikkende prothese een geweldige oplossing.

ENKELVOUDIGE TANDVERVANGING MET EEN IMPLANTAAT

Patiënten die door een aangeboren afwijking, ongeval of andere reden een tand of kies missen of kwijtraken, kunnen deze laten vervangen. Aangezien een implantaat de wortel vervangt is het mogelijk om zonder de gezonde aangrenzende tanden te laten beslijpen de tand te vervangen. Het eindresultaat voelt en ziet er precies zo uit als de eigen tanden. Vanwege groei bij jeugdige patiënten is tandvervanging door implantaten pas mogelijk rond 18-19 jaar.
 

VERVANGING VAN MEERDERE TANDEN OF KIEZEN MET IMPLANTATEN

Bij de patiënt die door cariës, fractuur van een gebitselement of parodontale problemen tanden of kiezen verliest, kan het aanbrengen van meerdere implantaten een waardevolle oplossing betekenen. Buurelementen hoeven niet te worden beslepen. Als geen of onbetrouwbare pijlers aanwezig zijn, is een brug op implantaten zelfs de enige manier om een uitneembare prothese te voorkomen.

VOLLEDIGE TANDVERVANGING MET IMPLANTATEN EN VASTE BRUGCONSTRUCTIE

Veel patiënten willen tegenwoordig geen uitneembare volledige prothese meer dragen om psychologische of sociale reden. Ziet u op tegen een uitneembaar kunstgebit, dan bestaat de mogelijkheid om meerdere implantaten te plaatsen waarop vervolgens een vaste brugconstructie geplaatst wordt. Het gevoel eigen vaste tanden terug te hebben is fantastisch.

VOLLEDIGE TANDVERVANGING MET EEN KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN

Een andere oplossing bij tandeloze patiënten is een overkappingsprothese, ook wel het ‘klikgebit’ genaamd. Deze in Nederland vaak toegepaste methode zorgt ervoor dat de loszittende prothese uitstekend vastklikt op een stevige staafverbinding tussen de implantaten juist boven de kaakwal.

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar een groot deel van de kosten. De overkappingsprothese op implantaten is de ideale manier om protheseproblemen op te lossen.