Kosten implantaten 2019

Implantaten voor houvast van een gebitsprothese (klikgebit)

Deze implantaten worden vanuit de basisverzekering vergoed als de kaak geheel tandeloos is en er sprake is van een extreem geslonken kaak. De kaakchirurg kan een aanvraag bij de zorgverzekeraar indienen voor een machtiging tot plaatsing van implantaten. U moet wel rekening houden met het wettelijke eigen risico. Bij afwijzing kunt u de implantaten tegen onderstaande tarieven laten plaatsen.

Implantaten voor houvast van kroon- en brugwerk

Deze zitten niet in de basisverzekering, maar zijn soms wel opgenomen in het aanvullende pakket van uw polis. Voor het plaatsen van een implantaat ten behoeve van kroon- en brugwerk zijn eigen kosten verbonden.

Hieronder vindt u een overzicht met de kosten voor enkelvoudige implantaten

Implantaten

Aantal implantaten prijs
Plaatsing van één Straumann implantaat € 818,29
Plaatsing van twee Straumann implantaten (in één sessie) € 1.349,74
Ieder volgend implantaat (in één sessie) € 531,45

Deze kostenopgave is inclusief:

  • overhead kosten implantologie
  • alle verbruiksmaterialen
  • lokale anesthesie
  • postoperatieve zorg en controles binnen 3 maanden na het plaatsen van het implantaat
  • toeslag esthetische zone
  • kosten gebruiksklaar maken praktijkruimte
  • Straumann implantaat/implantaten met afdekschroef (originele componenten met vermelden van lotnummers, regular/wide neck/standaard plus/bonelevel)

Exclusief:

  • initieel consult en onderzoek en het initieel rontgenonderzoek. De kosten hiervan vallen onder de basisverzekering, en komen, als dit nog niet opgebruikt is, ten laste van uw eigen risico.
  • controle van de implantaten na 1 jaar
  • het kroon- en brug werk op de geplaatste implantaten

Overige kosten

Overige kosten prijs
Bot opbouw gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten € 260,83
Botopbouw voorafgaand aan het plaatsen van de implantaten € 365,18
Vrijleggen van een implantaat indien voor een 2 fase techniek gekozen werd € 122,18

Eventuele prijswijzingen zijn onder voorbehoud.