Verwijdering van de ondertongspeekselklier

Verwijdering van de ondertongspeekselklier vindt onder algehele narcose plaats. Hiervoor is een korte opname van 2 dagen in het ziekenhuis noodzakelijk.

De speekselklier wordt via de mond verwijderd door een enkele centimeters grote snee onder de tong. In de mondbodem, in de directe nabijheid van de ondertongspeekselklier, bevinden zich de afvoerbuis van de onderkaakspeekselklier en de gevoelszenuw van de tong. De kans dat deze beschadigd raken is klein.

Snede (zwarte lijn) voor verwijdering van de ondertongspeekselklier.

Bij verdenking op een kwaadaardig gezwel worden meestal ook lymfeklieren van de hals tijdens de operatie verwijderd. Dit omdat kans bestaat op uitzaaiing(en) van het gezwel naar deze lymfeklieren. De operatie duurt ongeveer een uur.

 

Na de operatie van de ondertongspeekselklier

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij de operatie aan de ondertongspeekselklier kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding of wondinfectie. De kans hierop is echter klein.

Pijn

De pijn na de operatie is over het algemeen gering. Als u pijn heeft, krijgt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, en zo nodig daarna, een pijnstiller voorgeschreven.

Slikklachten

Enige zwelling onder tong is normaal. Dit is het gevolg van de operatie. Ongeveer drie dagen na de operatie zal de zwelling op zijn grootst zijn. De zwelling wordt dan vanzelf minder om tenslotte geheel te verdwijnen. De combinatie van zwelling onder de tong en pijn geeft de eerste dagen na de operatie vaak problemen met slikken.

Voeding

Het is verstandig om de eerste dagen na de operatie het eten te beperken tot eten dat zacht is. Dit om de wond in de mond zoveel mogelijk te ontzien en vanwege de aanwezige slikklachten. Zacht eten betekent de korstjes van het brood halen en geen taaie, harde dingen eten etc. Voedsel dat zacht is zoals bijvoorbeeld banaan is het beste.

Hechtingen

De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. Deze hoeven dus niet te worden verwijderd.

Onderzoek van het verwijderde weefsel

Het verwijderde weefsel wordt onder de microscoop onderzocht door de patholoog. Ongeveer een week na de operatie is de uitslag van dit onderzoek bekend. Meestal wordt de ondertongspeekselklier verwijderd vanwege een slijmcyste (ranula). Als de ondertongspeekselklier verwijderd is vanwege een gezwel, dan is de kans groot dat het gaat om een kwaadaardig gezwel. Mocht dit het geval zijn dan zullen de consequenties met u worden besproken.

 

Late gevolgen van de operatie

Speeksel

Verwijdering van de ondertongspeekselklier heeft geen merkbare invloed op de speekselproductie. U krijgt dus geen droge mond.

Gevoelszenuw van de tong

De gevoelszenuw van de tong heeft een nauwe relatie met de ondertongspeekselklier. Tijdens de operatie wordt deze zenuw opgezocht en vrijgemaakt. Soms zorgt het aanraken van de zenuw al tot een gevoelloos gebied op de zijkant van de tong. Mocht dit het geval zijn, dan zal het gevoel na enkele weken tot maanden weer volledig herstellen. De zenuw is immers niet beschadigd, maar slechts gekneusd.