Veel van de hier genoemde aandoeningen van de speekselklieren komen relatief weinig voor. Wel kunnen ze grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Sommige aandoeningen zijn zelfs levensbedreigend. Concentratie van kennis en expertise op het gebied van afwijkingen van de speekselklieren binnen een is dan ook noodzakelijk om de patiënt optimale zorg te kunnen bieden.

  • goed- en kwaadaardige gezwellen
  • speekselklier steentjes
  • virale ontstekingen
  • bacteriële ontstekingen
  • functionele afwijkingen
  • slijmcysten
  • droge mond
  • kwijlen
  • syndroom van Sjögren