Vanaf 1 januari 2010 wordt het mandibulair repositie apparaat  (MRA) vergoed vanuit de basisverzekering

U komt voor vergoeding in aanmerking als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 en u klachten heeft als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek (polysomnografie) dat door de longarts wordt uitgevoerd. U moet rekening houden dat bepaalde zorgverzekeraars (CZ onder andere) een eigen bijdrage in rekening brengt bij het vervaardigen van de MRA. Deze bijdrage is afhankelijk van het type polis dat u heeft afgesloten.

Als bij u geen slaapapneusyndroom (OSAS) is vastgesteld maar alleen snurken zal de zorgverzekeraar de kosten van de MRA niet of slechts gedeeltelijk vergoeden.

Kosten easy comfort MRA bij afwezigheid van OSAS maar alleen snurken

Easy comfort MRA type OSAS ( horizontaal instelbaar ) € 737
Easy comfort MRA type SNORING ( niet horizontaal instelbaar / bedoeld voor mensen die alleen snurken ) € 537

Het onderzoek van het gebit, de röntgenfoto’s en de vervolgcontroles worden vergoed vanuit de basisverzekering (u moet daarbij wel rekening houden met de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage).