Eén van de mogelijke behandelingen bij snurken is de vervaardiging van een anti snurkbeugel (MRA)

Een MRA bestaat uit twee beugels die vastklikken op de tanden van de onderkaak en de bovenkaak. De MRA zorgt ervoor dat de onderkaak tijdens het slapen naar voren schuift.

Door het naar voren schuiven van de onderkaak en de daarmee verbonden weke delen wordt de vernauwde bovenste luchtweg verruimd waardoor de luchtpassage tijdens de slaap verbeterd. Hierdoor wordt het verstoren van de luchtstroom, zoals dat bij snurken gebeurd, opgeheven. De MRA wordt alleen tijdens de slaap gedragen. De behandeling met een MRA is niet pijnlijk.

mra anti snurk snurkbeugel snurken stoppen

Hoe werkt een MRA

Het effect van de MRA is toe te schrijven aan:

 • een verruiming van de bovenste luchtweg tijdens de slaap;
 • toegenomen spierspanning in de bovenste luchtweg tijdens de slaap;
 • stabilisatie van de onderkaak en van het tongbeen – dit zou dichtklappen ter hoogte van de tongbasis voorkomen; en
 • een zekere indirecte invloed via de keelwand ter hoogte van het verhemelte.

Het Easy Comfort MRA SNORING

Het Easy Comfort MRA SNORING is de ideale oplossing voor mensen die alleen snurken en geen slaap apneu syndroom hebben. Deze betaalbare MRA wordt individueel vervaardigd en heeft een zachte binnenkant, hetgeen bijdraagt aan een goed comfort. Bovendien is er bij gebruik van deze MRA de mogelijkheid tot praten en drinken. Dit komt doordat, in vergelijking met de meeste andere MRA’s dit type MRA uit twee losse elementen bestaat die apart over de tanden van de onder- en bovenkaak geplaatst worden.

Het Easy Comfort MRA SNORING is niet horizontaal instelbaar en de positie (de mate van voorwaartse beweging van de onderkaak) waarop de MRA wordt ingesteld is afhankelijk van de BMI ( Body Mass Index ). Dit wordt tijdens het poliklinisch consult precies opgemeten.

De voordelen van het Easy Comfort MRA SNORING

 • Betaalbaar
 • Individueel vervaardigd
 • Comfortabel
 • Makkelijk in gebruik
 • Geen operatie nodig
 • Mogelijkheid tot praten en drinken
 • Verminderd de klachten met gemiddeld 96%

Effectiviteit van een MRA bij snurken

Als uitgegaan wordt van vragenlijsten ingevuld door de bedpartner, is er een goed effect te bereiken met de MRA bij sociaal onacceptabel snurken. Het gebruik van de MRA resulteert over het algemeen in een aanzienlijke vermindering van het snurken en vaak zelfs volledig verdwijnen ervan. In de literatuur worden verbeteringspercentages van boven de 90% genoemd.

Prijs van de MRA

Vanaf 1 januari 2010 wordt de MRA vergoed vanuit de basisverzekering als bij u OSAS is gediagnosticeerd. Als bij u echter geen slaapapneusyndroom (OSAS) is vastgesteld maar alleen snurken zal de zorgverzekeraar de kosten van de MRA niet of slechts gedeeltelijk vergoeden. Het Easy Comfort MRA SNORING kost € 537.

Het aanmeten van de MRA

Een MRA wordt individueel aangemeten. Voor het maken van een MRA zijn daarom gebitsafdrukken nodig. Voorafgaande aan deze gebitsafdrukken zullen we eerst door middel van röntgenologisch en klinisch onderzoek de conditie van het gebit beoordelen zoals bij een tandheelkundige controle gebeurt. Het komt regelmatig voor dat er eerst aanvullende behandelingen aan de tanden moeten plaatsvinden om het gebit in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen. Denk daarbij aan het vullen van gaatjes, het wegnemen van ontstekingen, het eventueel bijplaatsen van een implantaat en mondhygienistische behandeling. Het is belangrijk dat dit gebeurd voordat het MRA gemaakt wordt.

Alleen een goed onderhouden gebit met gezond tandvlees en voldoende tanden en kiezen is geschikt om een MRA op vast te klikken. Een en ander zal in overleg met uw tandarts gebeuren.

Naast het nemen van gebitsafdrukken zal ook worden opgemeten hoever de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar een tandtechnisch laboratorium gestuurd waar de MRA wordt vervaardigd. Het duurt drie weken totdat de MRA klaar is. Omdat het Easy Comfort MRA SNORING niet horizontaal instelbaar is zal aan de hand van de Body Mass Index (berekend uit lengte en gewicht) vastgesteld worden hoeveel de onderkaak naar voren geplaatst wordt.

Ook voor mensen die geen eigen tanden of kiezen hebben zijn er goede mogelijkheden om een MRA te gebruiken.  Er zullen dan wel eerst aanvullende behandelingen plaats moeten vinden zoals het plaatsen van implantaten om de bestaande prothese meer houvast te geven en geschikt te maken voor het gebruik van een MRA

Gebruiksaanwijzing van de MRA

Als de MRA klaar is wordt gekeken of deze goed en stevig op de onder- en bovenkaak past. U krijgt op de polikliniek uitleg over hoe u de MRA dient te gebruiken, hoe u deze in en uit doet en hoe u hem het beste bewaard. De MRA mag alleen ‘s nachts worden gedragen en niet meer dan 8 uur achter elkaar.

Gewenningsperiode

De eerste dagen kunt u last krijgen van een vermeerderde speekselproductie of soms van een droge mond. Ook kunt u een stijf gevoel in de kaken, gevoelige tanden en kiezen, het gevoel dat de tanden en kiezen losstaan en niet meer precies op elkaar passen ervaren. Het is aan te raden om ‘s ochtends, direct na het wakker worden de beugel uit te doen en de kiezen enige keren stevig in de goede stand op elkaar te klemmen. In de loop van de ochtend gaat het gebit weer beter ‘passen’. U zult merken dat deze klachten geleidelijk minder worden. Na twee weken zijn bij de meeste mensen deze klachten nagenoeg verdwenen. Voordat u `s avonds de MRA indoet is het van het groot belang uw tanden en kiezen goed te reinigen. Plakresten onder de MRA kunnen uw gebit extra beschadigen gedurende de nacht. Als u de MRA niet draagt dient u hem vochtig te bewaren (eventueel in 50% azijn). Voordat u `s morgens de MRA in een bakje water zet, dient u hem goed te reinigen met afwasmiddel.

Bijwerkingen van de MRA

Een MRA is een hulpmiddel dat, vergeleken met andere behandelingen, relatief weinig nadelen en bijwerkingen heeft. Het is echter vooraf niet te voorspellen hoeveel last iemand krijgt van de beugel en of de beugel in voldoende mate gaat werken.

De werken van een MRA kan mede als gevolg van overgewicht, roken, het bestaan van (tijdelijke) neusobstructies, het gebruik van alcohol en slaapmiddelen wisselend zijn.

De behandeling van snurken en OSAS met een MRA zijn relatief nieuw. Er is nog vrij weinig bekend over de resultaten en bijwerkingen van een MRA op de lange termijn.

Voorlopige onderzoeksgegevens geven aan rekening te houden met het feit dat de stand van het gebit na enkele jaren iets kan veranderen. Ook kunnen gebitselementen tijdens het dragen van een MRA (door  tandenknarsen bijvoorbeeld) op de lange termijn afslijten. Of patienten kunnen kaakgewrichtsproblemen krijgen. De rol van een MRA bij het optreden van dit soort problemen is meestal niet geheel duidelijk. Deze problemen kunnen namelijk ook zonder het gebruik van een MRA ontstaan.

Tandheelkundige behandelingen en MRA

De vorm van het gebit kan na uitgebreide tandheelkundige ingrepen, bijvoorbeeld het plaatsen van kronen en bruggen, erg veranderen. Dit heeft tot gevolg dat de MRA niet meer goed past. De MRA moet dan worden aangepast. Bij erg grote veranderingen zal een nieuwe MRA worden gemaakt. Daarom is het aan te raden om eventuele uitgebreide tandheelkundige behandelingen voorafgaande aan het maken van een MRA uit te voeren.

Vervolgcontroles

Acht weken na het plaatsen van de MRA komt u terug voor een controlebezoek. Dit gebeurd bij onze mondhygieniste. Zij zal in het bijzonder letten op de mondhygiene. Na een half jaar komt u terug bij de kaakchirurg.

Regelmatige controles zijn belangrijk. Na de controles in het eerste jaar raden wij u aan om jaarlijks een controle te laten uitvoeren van de MRA en de mogelijke effecten die uw MRA heeft op uw gebit en kaakstand.