Bij de chirurgische kaakcorrectie (osteotomie) wordt de boven- en/of onderkaak operatief naar voren verplaatst

Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de keel. Het is een effectieve operatieve behandeling tegen snurken en slaapapneu.

Waarom een kaakoperatie?

Na een slaapregistratie (polysomnografie) blijkt dat u een matige of ernstige vorm heeft van het obstructief slaap apneu syndroom. Hierdoor is het moeilijk om tijdens het slapen goed adem te halen en uitgerust wakker te worden. Meestal komt dit omdat erin uw keel en achter uw gehemelte te weinig ruimte is. Hierdoor is het lastig om voldoende lucht naar binnen te krijgen. Om meer ruimte te maken is het mogelijk om de bovenkaak en de onderkaak in een operatie naar voren te zetten. Het doel van de operatie is om een betere luchtdoorstroming tijdens het slapen te maken. Hierdoor zult u zich waarschijnlijk meer uitgerust voelen.
Tijdens de operatie maakt de kaakchirurg de bovenkaak en de onderkaak los van elkaar en zet deze daarna weer vast. Het kan zijn dat de tanden en kiezen hierna niet helemaal goed meer op elkaar komen. Vaak is een combinatie van orthodontie en chirurgie nodig om dit te voorkomen. Per persoon kijken wij welke combinatie van orthodontie en chirurgie nodig is.

Hoe is de voorbereiding?

De kaakchirurg maakt in overleg met uw eigen tandarts en eventueel met de orthodontist een plan voor het chirurgische deel van de behandeling. Hierbij gebruikt de arts röntgenfoto‘s, gebitsmodellen en lichtfoto’s.
Soms is het nodig om voor de operatie de tanden en kiezen orthodontisch voor te behandelen. Dit kan betekenen dat u voor een periode van een aantal maanden orthodontische apparatuur moet dragen om de tanden en kiezen in de juiste stand te brengen. Na de operatie is vaak nog 3-6 maanden orthodontische nabehandeling nodig.

Hoe gaat de operatie?

De operatie gebeurt in algehele anesthesie in de operatiekamer van het Sint Anna ziekenhuis. Dit houdt in dat u niets merkt of voelt van wat er tijdens de operatie gebeurt. Een tot twee dagen na de operatie gaat u naar huis. Voor de opname bezoekt u de anesthesist en krijgt u een lichamelijk onderzoek. In aansluiting daarop vindt de voorbereiding plaats door het maken van studiegebitsmodellen. Als het nodig is gaat u ook voor controle naar de mondhygiëniste van het ziekenhuis.

In de operatiekamer krijgt u een infuus in een ader van uw hand of uw arm. Door dit infuus krijgt u medicijnen en vocht tijdens de operatie.
Omdat de operatie in de mond gebeurt, wordt het ademhalingsbuisje meestal via de neus in de luchtpijp gebracht. Dit gebeurt als u al slaapt. Wanneer de operatie klaar is, haalt de arts het ademhalingsbuisje weer weg. Het infuus blijft tot en met de volgende dag op zijn plaats.

De arts probeert bij dit soort operaties ervoor te zorgen dat u na de operatie de mond gewoon weer open en dicht kan doen.

De kaken kunnen moeten tijdens de operatie worden vastgezet in de nieuwe stand. Zowel in de onder- als in de bovenkaak wordt deze met behulp van schroeven en plaatjes in de nieuwe stand vastgezet. Soms moeten deze plaatjes weer weggehaald worden. Dit gebeurt alleen bij aanwezigheid van klachten. De meeste patiënten hebben echter geen hinder van de schroefjes.

Hoe gaat het na de operatie?

Misschien wilt u weten of u veel pijn heeft na de operatie?

Na een kaakoperatie valt dit meestal erg mee. De eerste dagen kunt u last hebben van pijn in de keel, de mond of de kaak. Vaak is dit meer “ongemak” dan pijn. Als het nodig is krijgt u natuurlijk pijnstillers.

Zwelling

Na de operatie kunt u een flinke zwelling van het gezicht verwachten. De zwelling bereikt haar hoogtepunt binnen 48 uur na de operatie.
Na drie à vier dagen wordt de zwelling snel minder om meestal binnen ± drie weken te verdwijnen. Om de zwelling van het gezicht zo veel mogelijk te beperken krijgt u na de operatie een ijskraag.

Het is normaal dat er wat bloed in de mond komt na de operatie. U kunt de eerste dagen na de operatie aan de bovenkaak ook af en toe een bloedneus krijgen.

Ook zult u merken dat het gevoel in uw lip(pen) en of kin “anders” is. Hoe “anders” verschilt per soort operatie en van persoon tot persoon. Soms is er sprake van een verdoofd gevoel, soms van tintelingen. Meestal wordt na langere tijd (maanden) het gevoel weer normaal. Bij een klein percentage patiënten blijft een afwijkend of verminderd gevoel in de lip(pen) of kin bestaan.

Hoe gaat het eten na de operatie?

De voeding na de operatie moet zacht zijn. Dit zachte dieet wordt to 5 a 6 weken na de operatie aangeraden. Na 6 weken is de kaak volledig hersteld en kan u weer normaal voedsel eten.

Hoe is het herstel na de operatie?

Na de operatie begint de herstelperiode. De hele periode van operatie en de poliklinische controles duurt drie tot vijf maanden. Dit is zonder de tijd die bij de orthodontist nodig is. In deze periode zal na ongeveer 3 maanden weer een slaapregistratie plaatsvinden om het resultaat na de operatie te beoordelen.
Kaakcorrecties verschillen met sommige andere operaties omdat de patiënten over het algemeen gezond zijn en daardoor sneller kunnen herstellen. Meestal is het mogelijk om drie weken na de operatie uw normale bezigheden weer langzaam te gaan doen.

Hoe gaat de mondverzorging na de operatie?

Na de operatie heeft u zwelling van het gezicht. Bij de één zal dit heftiger zijn dan bij de ander. Ook zijn er hechtingen in de mond. De mondverzorging lijkt hierdoor moeilijker dan normaal. Het is na uw operatie heel erg belangrijk uw mond goed schoon te maken.
Minstens vier maal per dag moet u de mond goed schoonmaken. Na iedere maaltijd en voor het slapen gaan.

Dit moet u doen vanwege de volgende redenen:

  • Om te voorkomen dat er een ontsteking ontstaat
  • Om ervoor te zorgen dat de wond goed geneest
  • Om te voorkomen dat uw gebitsproblemen krijgt
  • Om te voorkomen dat u tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis) krijgt.

Ondanks de zwelling is er altijd ruimte om uw mond schoon te maken. U verzorgt het wondgebied, het gebit, de orthodontische apparatuur en de lippen. U komt daarnaast wekelijks bij de mondhygiëniste voor verdere begeleiding.

Wie heeft er baat bij een kaakcorrectie voor OSAS

Vooral patiënten met ernstig slaapapneu, bij wie andere behandelingen niet goed werken, kunnen veel baat hebben bij een kaak-osteotomie. De behandeling wordt ook gedaan bij mensen bij wie de onderkaak (te) ver naar achteren ligt. Voor patiënten die niet de rest van hun leven met een CPAP of een MRA willen of kunnen slapen, is deze behandeling soms ook een uitkomst.

Voorafgaande aan de operatie wordt een schriftelijke machtiging aangevraagd bij de zorgverzekeraar, zodat duidelijk is of de verzekeraar de operatie vergoedt.

Snurkbeugel

Patiënten die in aanmerking komen voor een kaak-osteotomie, krijgen eerst een snurkbeugel (MRA) omdat zo kan worden nagegaan welke verbetering te verwachten is na de operatie. De beugel duwt de onderkaak ook naar voren waardoor een zelfde effect optreedt.