Een behandeling met een mandibulair repositie apparaat (MRA) bij mensen die een volledige prothese dragen is goed mogelijk als er in de onderkaak implantaten (klikgebit) geplaatst worden

Dit is noodzakelijk omdat het MRA anders onvoldoende houvast heeft op de loszittende onderprothese. Door het plaatsen van implantaten in de onderkaak en soms ook in de bovenkaak wordt het mogelijk om een prothese (het zogenaamde klikgebit) te maken dat wel goed vast zit en voldoende houvast geeft aan een MRA.

Op deze manier is het mogelijk een MRA te gebruiken zodat een effectieve behandeling tegen het snurken en slaap apneu syndroom gestart kan worden. Een bijkomend voordeel van implantaten is dat u tegelijkertijd ook op een meer comfortabele manier de prothese kunt dragen omdat deze niet meer loszit maar vastklikt op de implantaten. Twee vliegen in één klap.

Meer comfort door een klikgebit

Een overkappingsprothese, ook wel klikgebit of klikprothese genoemd, is een kunstgebit dat met behulp van implantaten wordt bevestigd. Daarmee is het een stuk stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit, dat veelal los zit. Een klikgebit zorgt er bovendien voor dat uw kaken minder snel slinken.

Implantaten voor een klikgebit kunnen zowel in de onder- als in de bovenkaak geplaatst worden. In de onderkaak worden meestal twee implantaten geplaatst. Soms wordt, als de kaak erg geslonken is of als de bovenkaak nog betand is, ervoor gekozen om vier implantaten in de onderkaak te plaatsen. In de bovenkaak worden over het algemeen vier tot zes implantaten geplaatst.

MRA en klikgebit

Over het algemeen kan een MRA gemaakt worden op een prothese in de bovenkaak en op een klikgebit in de onderkaak. Dat geeft voldoende houvast. Soms komt het echter voor dat ten gevolge van druk tegen de bovenprothese ook implantaten in de bovenkaak geplaatst moeten worden om klachten te voorkomen. Dit is echter zelden het geval.

Vergoeding van de implantaten uit de basisverzekering

Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. U moet wel rekening houden met de wettelijke eigen bijdrage die voor iedereen geldt.