Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door intensief snurken en het herhaaldelijk optreden van obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap.

Er wordt van een apneu (= ademstop) gesproken wanneer de luchtstroom door volledige obstructie van de bovenste luchtweg minstens tien seconden geheel wegvalt. Men spreekt van OSAS wanneer een dergelijke ademstilstand minimaal vijf maal per uur optreedt. Bij meer dan 15 keer per uur heeft u een serieuze ziekte. Om vast te stellen of er inderdaad sprake is OSAS wordt uw gedrag tijdens het slapen met meetapparatuur vastgelegd (polysomnografie).