Een andere indicatie voor een chirurgische kaakcorrectie kan slaapapneu zijn. Bij deze aandoening is de slaap gestoord, doordat de luchtweg wordt afgesloten door het naar achter zakken van de tong tijdens de slaap

Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door intensief snurken en het herhaaldelijk optreden van obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap.

Slaapapneu wordt algemeen beschouwd als een risicofactor voor hart- en vaatziekten. De onderbrekingen in de ademhaling veroorzaken namelijk een zuurstoftekort in hart, hersenen en andere organen. Slaapapneu kan onder andere leiden tot:

  • Te hoge bloeddruk
  • Chronische slaapstoornissen
  • Hartritmestoornissen
  • Ochtendhoofdpijn
  • Impotentie
  • Beroertes/hartinfarcten
  • Vermoeidheid overdag en concentratiestoornissen
  • Een kortere levensverwachting
  • Depressie

Waarom een kaakoperatie?

Een van de voornaamste oorzaken van het slaap-apneu syndroom is een ruimtegebruik achter het gehemelte, de tong en in de keel waardoor de luchtweg tijdens het slapen afgesloten wordt. Hierdoor is het lastig om voldoende lucht naar binnen te krijgen. Bij de chirurgische kaakcorrectie, een kaakosteotomie, wordt de boven- en/of onderkaak door doorgezaagd en naar voren verplaatst. Door deze operatie ontstaat er meer ruimte in de keel en verbeterd de luchtdoorstroming tijdens het slapen. Het is een effectieve operatieve behandeling en een permanente oplossing tegen snurken en slaapapneu.

Vooral patiënten met ernstig slaapapneu, bij wie andere behandelingen niet goed werken, kunnen veel baat hebben bij een kaak-osteotomie. De behandeling wordt ook gedaan bij mensen bij wie de onderkaak (te) ver naar achteren ligt. Voor patiënten die niet de rest van hun leven met een CPAP of een MRA willen of kunnen slapen, is deze behandeling soms ook een uitkomst.

Voorafgaande aan de operatie wordt een schriftelijke machtiging aangevraagd bij de zorgverzekeraar, zodat duidelijk is of de verzekeraar de operatie vergoedt.

Snurkbeugel

Patiënten die in aanmerking komen voor een kaak-osteotomie, krijgen eerst een snurkbeugel (MRA) omdat zo kan worden nagegaan welke verbetering te verwachten is na de operatie. De beugel duwt de onderkaak ook naar voren waardoor een zelfde effect optreedt.

Operatie

Tijdens de operatie zaagt de kaakchirurg de onderkaak net achter de verstandskiezen door. De kaak wordt dan naar voren gezet en met schroeven en plaatjes weer vastgezet. Soms is het nodig om ook de bovenkaak op deze manier te verplaatsen. Naast een grote invloed op de luchtweg, heeft deze behandeling ook een effect op het uiterlijk. De gelaatstrekken worden iets hoekiger. Bovendien wordt ook een perfect rechte tandstand verkregen.

Over het algemeen hebben patiënten weinig pijn na de operatie. De dagen na de ingreep zijn simpele pijnstillers zoals paracetamol vaak voldoende. Het gevoel in de onderlip en de kin kan na de operatie tijdelijk iets minder zijn. Er treedt vaak een forse zwelling van het gezicht op, met name van de wangen. Ook zal er sprake zijn van bloeduitstortingen (blauwe plekken). De zwellingen en de bloeduitstortingen trekken na enkele dagen vanzelf weg.

Blokjesbeugel

De meeste patiënten die een operatie ondergaan aan de boven- en onderkaak, moeten ook tijdelijk een blokjesbeugel (plaatjes op de tanden) dragen. Ze worden dus door zowel de kaakchirurg als door een orthodontist behandeld. De behandeling met de beugel kan 1,5 tot 2 jaar duren.