Om een te grote of te kleine onderkaak te corrigeren, wordt de onderkaak zo geopereerd dat deze als het ware in of uit kan schuiven.

Nadat de onderkaak in de gewenste stand is geplaatst, bestaat er contact tussen de beide botdelen, zodat deze met schroefjes aan elkaar gezet kunnen worden. De schroefjes en plaatjes hoeven in de meeste gevallen niet verwijderd te worden. De operatie wordt volledig via de mond uitgevoerd. De zenuw die het gevoel verzorgt in de onderlip en de kin loopt langs de botsnede. Na de operatie kan daardoor een enkele keer een verdoofd gevoel in onderlip en kin optreden. Dit verstoorde gevoel verdwijnt gewoonlijk binnen enkele weken tot maanden.