Wanneer de kin te ver naar achter staat, kan deze met een zaagsnede worden losgemaakt van de rest van de kaak, naar voren verplaatst worden en met plaatjes en schroefjes worden vastgezet.

Ook dit gebeurt vanuit de mond, dus zonder littekens. Meestal gebeurt dit in combinatie met één van de andere operaties. Het naar achter plaatsen van de kin kan ook, maar heeft meestal een minder bevredigend resultaat.