Fracturen in de bovenkaak komen minder vaak voor dan fracturen in de onderkaak. De bovenkaak kan geheel los liggen en is duidelijk mobiel als er aan de kaak getrokken wordt. Ook kan er sprake zijn van een gedeeltelijke breuk, al of niet in combinatie met een jukbeenfractuur.

De bovenkaakfracturen worden ingedeeld volgens Le Fort I, II, III. Bij de hoge fracturen is ook de neus gebroken. Kenmerken van deze fractuur: gestoorde beet, forse zwelling van het gezicht, brilhematoom, bloedneus.

le fort fractuur bovenkaak

De behandeling bestaat uit het vastzetten van de bovenkaak met stalen plaatjes of ophangdraden, nadat eerst de goede beet is bepaald. Soms is nabehandeling met elastieken tussen boven- en onderkaak nodig. Na 3-4 weken is de fractuur meestal stabiel.