Het hoofd als uitstekend lichaamsdeel staat van alle delen van het menselijk lichaam het meest frequent aan letsels bloot.

Verkeersongevallen vormen de belangrijkste oorzaak van aangezichtsletsels, op de voet gevolgd door geweldsdelicten. Daarnaast zijn bedrijfsongevallen, sport- en vrijetijdsongevallen belangrijke oorzaken. Bij aangezichtsletsels kan er sprake zijn van verwondingen van de huid of slijmvliezen, breuken van de botten van het aangezicht en/of tandletsel.

Tot het werkterrein van de kaakchirurg worden over het algemeen alle botbreuken van het aangezicht gerekend. Door de kaakchirurg worden dus de breuken van onder- en bovenkaak behandeld maar ook breuken van het jukbeen en jukboog, de oogkas, de neus en de schedel.

Bij het vermoeden op een breuk wordt naast lichamelijk onderzoek vaak gebruik gemaakt van röntgenfoto’s of een scan.

Bij de behandeling wordt altijd gestreefd naar het weer vast groeien van het bot in de juiste stand. Daar komt nog bij dat ook de tandbogen van onder- en bovenkaak exact op elkaar moeten passen. Bij de behandeling kan onderscheid worden gemaakt tussen conservatieve behandeling met oefentherapie en/of gebitsspalken en operatieve behandeling waarbij de breukdelen worden gezet en aan elkaar bevestigd met kleine titanium plaatjes en schroefjes. Welke behandeling zal worden uitgevoerd is onder andere afhankelijk van de plaats van de breuk en de mate van verplaatsing van de botdelen.