Veelgestelde vragen

Is de behandeling pijnlijk?

Nee. De behandeling is niet pijnlijk omdat deze onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. U kunt wel napijn krijgen, waartegen u pijnstillers voorgeschreven krijgt. Deze kunt u eventueel al voor de behandeling innemen.

Welke ongemakken kan ik verwachten na de behandeling?

Afhankelijk van de omvang van de operatie moet u rekening houden met enige zwelling en tijdelijke verkleuring van slijmvlies, wang en lippen. Een enkele keer treedt er een tijdelijke verkleuring van de hals op, meestal als er een bot-toevoegende operatie is uitgevoerd. Soms kan een lichte nabloeding optreden, die meestal snel stopt als u enige tijd flink op een gaasje bijt. Soms kan er na het plaatsen van implantaten in de onderkaak een lichte tinteling of verdoofd gevoel van de onderlip optreden. Dit gevoel verdwijnt over het algemeen na enige tijd vanzelf.

Wat mag ik vóór en na de behandeling niet doen?

  • Roken wordt sterk afgeraden van twee weken vóór tot zes weken na de behandeling, daar roken de wondgenezing negatief beïnvloedt.
  • Wanneer u geheel tandeloos bent mag u, afhankelijk van de omvang van de operatie, de eerste week alleen gepureerd voedsel eten. In de tweede week kan hier wat fijngemaakt voedsel aan worden toegevoegd.
  • Voorkom belasting van het gebied waarin geïmplanteerd is.
  • Als u een plaatje of prothese hebt, mag u dat niet dragen totdat dat is aangepast door uw behandelaar. Dat kan soms direct na de behandeling, soms pas één of twee weken daarna.

Moet ik zorgen voor vervoer na de behandeling?

Ja. Op de dag dat u operatief behandeld wordt is het aan te raden dat u voor vervoer zorgt. Als u valium hebt ingenomen mag u beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Bij wat kleinere ingrepen kunt u wel eventueel van het openbaar vervoer gebruik maken. Soms is de ingreep zo eenvoudig dat u wel zelf kunt autorijden of fietsen, maar dit dient wel van tevoren overlegd te worden.

Hoe lang gaat een implantaat mee?

De levensduur van implantaten neemt toe naarmate de kennis en ervaring in de implantologie toeneemt. In de onderkaak functioneren in ca. 96 van de 100 gevallen de implantaten na tien jaar nog probleemloos. De prognose in de bovenkaak ligt met 93% wat lager. De oorzaak van dit verschil ligt in de wat brozere structuur van het bot in de bovenkaak. De levensduur van een implantaat is verder afhankelijk van hoe het onderhouden wordt. Het is belangrijk dat een implantaat goed wordt schoongehouden. Verder heeft roken een negatieve invloed op de levensduur van de implantaten.

Kan een implantaat worden afgestoten?

Nee. Een implantaat van titanium heeft een buitenoppervlak van titaniumoxide of hydroxyapatiet dat buitengewoon biocompatibel is. Dat wil zeggen dat het bot het als het ware als lichaamseigen beschouwt en daar graag tegenaan wil groeien.

Het kan wel voorkomen dat er bepaalde agressieve bacteriën in de mond aanwezig zijn, die zich aan het oppervlak van het implantaat hechten en zo een ontstekingsreactie van het omringende tandvlees veroorzaken waardoor het houvast verloren gaat. Deze bacteriën dienen dan ook door adequate mondhygiëne en eventuele antimicrobiële therapie te worden bestreden.

Wanneer kunnen implantaten niet worden toegepast?

Het succes van een implantologische behandeling hangt van een aantal factoren af:

  • Er dienen geen ernstige gezondheidsproblemen te zijn, zoals bijvoorbeeld een recente bestraling van het hals-hoofd gebied.
  • Osteoporose hoeft geen bezwaar te zijn maar maakt het wel vaak noodzakelijk om een wat langere ingroeifase aan te houden.
  • Bij slechte mondhygiëne en roken is de kans op problemen verhoogd.
  • Bij ontstoken tandvlees is implanteren niet verantwoord. Als er tandvleesproblemen zijn moeten die eerst grondig behandeld worden. Dit kan door uw eigen tandarts of een specialist (parodontoloog) gedaan worden.

Kan er na verlies van een implantaat weer een ander worden geplaatst?

In principe wel. Het hangt af van de oorzaak van het verlies van het implantaat. Als deze oorzaak bekend is en kan worden weggenomen dan kan er na verwijdering en genezing van het bot met succes weer een nieuw implantaat worden geplaatst.

Kan een implantaat worden verwijderd?

Moeilijk. Een implantaat is op den duur helemaal vergroeid met het bot. Als het bot helemaal tegen het implantaatoppervlak is aangegroeid, is het uitschroeven van het implantaat onmogelijk geworden. Het implantaat moet dan los geboord worden wat betekent dat er een laagje bot rondom het implantaat verloren gaat. Als dit met zorg gebeurt kan er in principe na enige tijd weer een nieuw implantaat geplaatst worden

Ben ik te oud of te jong voor implantaten?

In principe bent u nooit te oud voor een implantaat. Zolang u gezond bent en de behandeling fysiek aan kunt is implanteren mogelijk. Het is al regelmatig met veel succes bij 90-plussers toegepast.
Men kan wel te jong zijn voor implantaten. Er kan beter niet worden geïmplanteerd als men nog niet is uitgegroeid. Het is verstandig om tot die leeftijd tanden en kiezen met een tijdelijke constructie te vervangen. Om succesvol implantaten te kunnen krijgen is het namelijk absoluut noodzakelijk dat de kaken volgroeid zijn. Dit is niet bij iedereen op hetzelfde tijdstip het geval. Als te vroeg wordt geïmplanteerd zal het implantaat op zijn plaats “vast” blijven zitten, terwijl de andere tanden en/of kiezen nog verder uitgroeien. Daardoor zal het implantaat uiteindelijk onder het niveau van de buurelementen blijven hangen. Dit ziet er erg lelijk uit en er is vervolgens ook weinig meer aan te doen.

Kun je het verschil zien tussen implantaat-kronen en eigen tanden ?

Over het algemeen kunnen kronen en bruggen op implantaten zo worden gemaakt dat niemand het verschil opmerkt. Alleen bij een heel nauwkeurige inspectie zal soms enig verschil met eigen tanden en kiezen te zien zijn, maar dit geldt ook voor conventionele kronen en bruggen.

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt op het gebied van de esthetiek. Sinds het vastgroeien (osseoïntegratie) geen probleem meer is, zijn onderzoekers wereldwijd bezig om implantaat-gedragen kronen en bruggen een steeds mooier en natuurlijker uiterlijk te geven.

Kan er een brug gemaakt worden op een eigen tand en een implantaat ?

Dit kan wel, maar is niet aan te raden. Dit werd vroeger wel gedaan, maar deze constructies gaan meestal stuk. Een eigen tand heeft een wortelvlies dat een klein beetje beweging toelaat. Een implantaat geeft echter totaal niet mee omdat het stijf verankerd zit in het bot. Door dit verschil in beweeglijkheid wordt alle druk op het implantaat uitgeoefend waardoor de schroef in het implantaat stuk kan gaan en soms het implantaat zelf ook breekt.

Als één vaste constructie over de hele kaakboog wordt gemaakt is de verbinding over het algemeen wel sterk genoeg om een koppeling tussen eigen tanden en implantaten te maken.

Is het mogelijk te implanteren als het tandvlees ontstoken is ?

Bij ontstoken tandvlees is implanteren niet verantwoord. Als er tandvleesproblemen zijn moeten die eerst grondig behandeld worden. Dit kan door uw eigen tandarts of een specialist (parodontoloog) gedaan worden.

Ik heb gehoord dat er in sommige gevallen kunstbot kan worden geplaatst om het kaakbot te verbeteren. Klopt dit?

Jazeker, dat komt regelmatig voor. Er kan ook natuurlijk bot van de patiënt zelf worden gebruikt. De bottransplantatie kan soms tegelijk worden uitgevoerd met de transplantatie, en in andere gevallen vóór de transplantatie. In het laatste geval wordt er gewacht totdat het nieuwe bot integreert met de kaak, en worden daarna pas de implantaten ingebracht.

Wat is een sinusverhoging of sinuslift ?

Een sinusverhoging is een procedure waarbij kunstbot of een combinatie van lichaamseigen bot en kunstbot wordt geplaatst in de bovenkaak nadat de sinussen (de neusbijholtes) een stukje omhoog worden getild. Er komt daardoor meer ruimte vrij voor het implantaat.

Ik heb nog goede tanden maar ik mis één of twee kiezen. Waarom raadt men mij aan om implantaten te zetten?

Implantaten zorgen ervoor dat u gezonde tanden en gezond kaakbot behoudt. Stel, u mist één kies. In dat gat gaat het kaakbot terugtrekken omdat er geen wortel meer inzit om het kaakbot in vorm te houden. De twee kiezen naast het gat gaan schuiven, want dat doen tanden om het gat te compenseren. Daardoor gaan deze kiezen scheef staan. De kiezen er tegenover (in de andere kaak) komen daardoor onder druk, omdat ze niet meer goed op de kiezen in de kaak met het gat passen. Daardoor gaan deze kiezen ook verschuiven. Door het verschuiven kunt u problemen krijgen met het tandvlees, of met de tanden zelf. Hele delen van uw verder zo gezonde gebit gaan in gezondheid achteruit. Met een implantaat vermijdt u deze sneeuwbal van ellende.