Na een kaakchirurgische behandeling op onze polikliniek is het raadzaam om de onderstaande adviezen en informatie door te lezen. Dit om een spoedig herstel te bevorderen. Uiteraard hoeven de beschreven klachten niet altijd voor te komen

Eten en drinken

De eerste 6 uur na de ingreep geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen hard voedsel gebruiken om de wond te ontzien.

Mondhygiëne

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Ook moet u de wond niet met de vingers aanraken. Vanaf de tweede dag kunt u de tanden en kiezen weer normaal met een zachte tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Als het poetsen in de buurt van de wond niet lukt, kunt u na iedere maaltijd spoelen met een oplossing van een halve theelepel keukenzout in een glas lauw water.

Roken en alcohol

U kunt beter de eerste dag niet roken en alcohol gebruiken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.

Napijn

Na de behandeling is het normaal dat u last krijgt. U kunt de pijn bestrijden met bv. Paracetamol. Zonodig wordt een andere pijnstiller voorgeschreven. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving is uitgewerkt.

Zwelling

Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Als dat niet het geval is, moet u contact opnemen met de polikliniek.

Beperkte mondopening

Ook een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige dagen is de mondopening weer normaal. U kunt zelf proberen door oefening de mond af en toe wat verder te openen.

Koorts

Het is niet normaal om verhoging boven de 38,5° te krijgen na een behandeling. Dit gaat meestal gepaard met een kloppend gevoel ter plaatse van de wond en een strak gespannen wang. Het is raadzaam in dit geval om contact op te nemen met de polikliniek.

Nabloeding

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. In dat geval dient u gedurende ½ uur stevig dicht te bijten op een dubbel gevouwen verbandgaas of schone zakdoek. Tussendoor zeker niet spoelen met water! Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Als het uiteindelijk niet stopt met bloeden, neem dan contact op met de polikliniek.

Hechtingen

Meestal wordt gehecht met materiaal dat na 7 tot 10 dagen vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, kunt u met een zachte tandenborstel over de wond poetsen zodat de hechting los gaat laten. Lukt dit helemaal niet en krijgt u er last van, neem dan contact op met de polikliniek. Soms wordt in het wondje van een verstandskies een gaasje met een ontsmettend medicament gestopt om ontsteking tegen te gaan. Als dat het geval is, krijgt u een afspraak om het gaasje te laten verwijderen.

Open verbinding naar de kaakholte

Met het verwijderen van de bovenste kiezen, kan er een open verbinding tussen de mond en kaakholte ontstaan. De wortels van deze kiezen liggen in dit geval hoog in de kaakholte. Door deze opening kan speeksel in de neusbijholte komen, waardoor een ontsteking kan ontstaan. Daarom moet zo’n verbinding nauwkeurig met niet-oplosbare hechtingen worden gesloten. Het is heel belangrijk dat u daarna gedurende 2 weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer open gaat. Dus niet hard blazen, zuigen of snuiten. Moet u niezen, houdt de mond dan open. De eerste twee dagen kan er nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal en houdt vanzelf op.

Verdoving

Indien kiezen in de onderkaak zijn behandeld, kan het een enkele keer voorkomen dat, nadat de verdoving is uitgewerkt, het verdoofde gevoel in de onderlip of de tongrand blijft. Dit zal in de praktijk na 2 tot 8 weken vanzelf weer terugkeren.