Gebitsafdrukken maken

Het maken van gebitsafdrukken is nodig voor:

  • Het vervaardigen van een splint welke wordt gedragen door een patiënt met kaakgewrichtsklachten;
  • Het bepalen van de stand van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak bijvoorbeeld ter voorbereiding van een osteotomie (het verschuiven van de onder/bovenkaak);
  • Het maken van een passende spalk bij een fractuur.
  • Het maken van een MRA (mandibulair repositie apparaat)
  • Het maken van gipsmodellen voor de zorgverzekering

Antiknarsplaatje (splint)

Sommige mensen knarsen ’s nachts. Dit geeft slijtage aan tanden en kiezen. Ook krijgen zij vaak andere klachten zoals hoofdpijn of spierpijn in het gelaat. Met een antiknarsplaatje (splint) kan dit voorkomen worden. Dit kunststof plaatje wordt over de onder- of boventanden heen gezet om verlichting in het kaakgewricht te geven. Het zorgt er tevens voor dat de patiënt de tanden en kiezen niet over elkaar heen kan schuiven, zodat het knarsen wordt voorkomen.

splint knarsplaatje plaatje knarsen

 

Voorbereiding op een osteotomie (operatieve kaakcorrectie)

Wanneer een kaak te ver vooruit of terug staat, kan deze operatief goed gezet worden. Als er afdrukken van de kaak gemaakt zijn, kan de kaakchirurg een proefoperatie uitvoeren op deze modellen.

Gipsmodel

Spalk bij een fractuur (breuk van de kaak)

Soms moet een patiënt met de kiezen op elkaar, omdat er een fractuur in de kaak zit. Er worden dan spalken gemaakt om later in de mond te binden, zodat de kiezen op elkaar gezet kunnen worden en de mond niet open gedaan kan worden. Dan krijgt het bot de kans om weer te genezen.

Om zo’n plaatje, model of spalk te kunnen maken, moeten er afdrukken van het gebit gemaakt worden. Er wordt een lepel met alginaat (afdrukmatriaal) gevuld en over de tanden geplaatst. Wanneer dit wat hard is geworden, wordt de lepel eruit gehaald. Dit gebeurt twee keer, eenmaal voor boven en eenmaal voor onder.

Als de afdrukken genomen zijn, wordt er nog een wasbeet genomen om de juiste stand van de onder- en bovenkaak te bepalen. De afdrukken gaan naar de tandtechnieker die de opdracht uitvoert.

Het maken van een MRA (mandibulair repositie apparaat)

Een MRA, ofwel mandibulair repositie apparaat, is een soort beugel die snurken of obstructief slaap apneu syndroom behandeld.

Gipsmodellen voor de zorgverzekering

Bij het aanvragen van implantaten in de tandeloze onder- en bovenkaak worden gipsmodellen gemaakt die opgestuurd worden naar uw zorgverzekeraar voor beoordeling van de aanvraag.