Een kaakchirurg doet veel meer dan het verwijderen van verstandskiezen of het behandelen van een wortelpunt. Hij behandelt het hele gebied van de mond, kaak en het aangezicht

De kaakchirurg werkt op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. De kaakchirurg die in 2000 of later zijn opleiding heeft afgerond, moet naast het tandartsdiploma ook het artsdiploma hebben.

Mensen met aangeboren afwijkingen, mensen die een ernstig ongeval hebben gehad of mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied komen bijvoorbeeld ook bij de kaakchirurg terecht.

Een paar voorbeelden van aandoeningen die behandeld worden: