De kaakchirurg – implantoloog is door zijn jarenlange vooropleiding als tandarts en arts, en vervolgens de specialisatie tot kaakchirurg bij uitstek de specialist die de chirurgische ervaring en know-how heeft om bij u veilig en verantwoord implantaten te plaatsen.

Een tand of kies verliezen vindt niemand leuk. U durft misschien niet meer te lachen of te praten. Het is lastig met eten. Gelukkig zijn daar tegenwoordig oplossingen voor die zo natuurlijk voelen en ogen dat  het lijkt alsof het uw eigen gebit is: Implantaten.

Wat zijn implantaten?

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een schroef. Ze zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar het bot makkelijk aan hecht.

Een voorbeeld van enkele Straumann implantaten (bone - level, standaard, standaard - plus, tapered en zirconium)

Tegenwoordig maken we onderscheid tussen zogenaamde één-fase en twee-fasen implantaten.

Eén-fase implantaat

Dit is een implantaat dat in één behandeling wordt geplaatst. Het implantaat bestaat uit een deel dat in het bot wordt verankerd en een deel dat boven het tandvlees uitsteekt. De twee delen vormen samen één geheel. Na een aantal weken plaatst de tandarts een kroon, brug of kunstgebit op het uitstekende deel.

Twee-fasen implantaat

Dit implantaat wordt in twee delen geplaatst. In de eerste fase wordt een deel in het bot geplaatst en weer met tandvlees bedekt. Enkele maanden later, als het implantaat in het bot is gegroeid, volgt de plaatsing van het tweede deel. De kaakchirurg – implantoloog maakt een kleine opening in het tandvlees en zet een zogenaamde (healing) abutment of opbouw op het ingegroeide implantaat. Een aantal weken daarna plaatst de tandarts een kroon, brug of kunstgebit op de opbouw.

Voordelen van implantaten

Implantaat met kroon of brug?

Implantaten hebben een aantal voordelen. Een belangrijk voordeel is dat de behandeling zich beperkt tot de plaats waar het probleem zich voordoet. Een implantaat vervangt alleen de ontbrekende tand of kies zonder de andere tanden of kiezen te belasten, terwijl voor een brug aangrenzende tanden en kiezen moeten worden bijgeslepen. Met een implantaat spaart u dus uw eigen tanden en kiezen. Een belangrijk voordeel voor uw mond in z’n geheel, vooral op langere termijn. Bovendien gaan implantaten vaak een leven lang mee.

Ander voordeel is dat een implantaat de tand of kies inclusief de wortel vervangt. Een brug vervangt alleen de tand of kies. Het bot rondom de verwijderde wortel slinkt op den duur, terwijl bij een implantaat de contouren van uw kaak en uw tandvlees intact blijven. Ook na jaren ziet niemand dat het niet uw eigen tanden of kiezen zijn. Met een implantaat spaart u uw andere tanden.

Als implantaten niet de juiste oplossing voor u zijn, kunnen een uitneembaar plaatje met een tand, een uitneembaar frame met tanden of een vaste brugconstructie een alternatief zijn.

Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het van belang dat het tandvlees er omheen gezond is. Is dat niet het geval, dan is het raadzaam daar eerst wat aan te laten doen.

Prothese op implantaten of een kunstgebit?

Als u al uw tanden en kiezen mist of uw kaak onvoldoende houvast biedt voor een gewoon kunstgebit, is een gebitsprothese op implantaten vaak de oplossing. Het is een kunstgebit dat vastzit waardoor u weer goed kunt kauwen en spreken.

Bij een gebitsprothese krijgt u twee implantaten in uw onderkaak geplaatst. Ze vormen de pijlers waarop de prothese op de kaak wordt vast geklikt. Dat gebeurt met een staafverbinding of drukknoppen. Bij sommige patiënten zijn vier implantaten in de kaak nodig.

Er zijn geen alternatieven, behalve het gebruik van prothetische kleefmiddelen.

In principe kan iedere volwassene een implantaat krijgen. Voorwaarde is dat u voldoende kaakbot hebt om een implantaat te plaatsen. Als dat niet het geval is, is het meestal wel mogelijk extra bot te plaatsen.

Uit de inspectie van uw mond en de analyse van de röntgenfoto’s door de implantoloog blijkt of het mogelijk is implantaten bij u te plaatsen.

Uw situatie

De principes van implanteren zijn in de meeste gevallen gelijk, maar geen patiënt is hetzelfde, dus elk specifiek tandheelkundig probleem vergt een oplossing op maat.

Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn en wat u in grote lijnen van de behandeling kunt verwachten. Wilt u weten hoe anderen het hebben ervaren?

U mist één tand of kies

Wanneer u een enkele tand of kies mist, is een implantaat met een kroon mogelijk de beste oplossing. Het resultaat oogt en voelt als uw eigen tand.

Een verloren gegane voortand / snijtand is uitstekend te herstellen met behulp van een tand implantaat

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voor het plaatsen van een implantaat en de  kroon moet u 6 tot 10 keer komen. Daarbij moet u rekenen op afspraken variërend  van 15-45 minuten. De behandeling gebeurt in vijf stappen.

Stap 1: onderzoek & voorlichting

Tijdens de eerste gesprekken bekijkt de kaakchirurg-implantoloog wat de beste oplossing voor u is en geeft hij of zij uitleg over de mogelijke behandeling. Ook worden röntgenfoto’s en soms gebitsafdrukken gemaakt. In een enkel geval heeft u voorafgaand aan de chirurgische behandeling extra behandelingen nodig, bijvoorbeeld omdat u te weinig bot heeft of het omringende tandvlees moet worden aangepast. Tevens zal er een begroting worden opgesteld en krijgt u voorlichting over de behandeling.

Stap 2: plaatsen implantaat

Het plaatsen van de implantaten is een poliklinische ingreep die ongeveer maximaal een half uur duurt. Onder plaatselijke verdoving worden het implantaat in het kaakbot geplaatst. Na een paar weken verwijdert de kaakchirurg-implantoloog de hechtingen en controleert uw mond. Als u zeer angstig bent behoort een behandeling onder algehele narcose tot de mogelijkheden.

Stap 3: vastgroei periode

Daarna volgt een vastgroeiperiode van twee tot zes maanden, waarin het kaakbot zich hecht aan het implantaat (‘osseointegratie’) en er een stevig fundament ontstaat voor uw nieuwe tand of kies. De kaakchirurg-implantoloog stelt vast hoeveel tijd het implantaat nodig heeft om aan het bot vast te groeien.

Stap 4: plaatsen kroon

De laatste fase is het vervaardigen en plaatsen van de kroon. Voor het maken van de afdrukken en het plaatsen van de kroon zijn doorgaans drie afspraken nodig. Na plaatsing maakt u nog een afspraak voor een eindcontrole.

De totale behandeling duurt 3-9 maanden. Gedurende deze periode kunt u een tijdelijke tandvervanging dragen.

Als u één enkele tand of kies mist, is een implantaat met een kroon vrijwel altijd de beste oplossing. Alternatief is een brug, een frame of een plaatje.

Een implantaat waarop een kroon is geplaatst herstelt een verloren gegane snijtand perfect.

U mist meerdere tanden en/ of kiezen

Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, is een brug op implantaten vaak de beste oplossing. Het resultaat oogt en voelt als uw eigen tanden.

Als er meerdere tanden ontbreken of weg zijn is een brug op implantaten een goede oplossing

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voor het plaatsen van een implantaat en de  kroon moet u 6 tot 10 keer komen. Daarbij moet u rekenen op afspraken variërend  van 15-45 minuten. De behandeling gebeurt in vijf stappen.

Stap 1: onderzoek & voorlichting

Tijdens de eerste gesprekken bekijkt de kaakchirurg – implantoloog wat de beste oplossing voor u is en geeft hij of zij uitleg over de mogelijke behandeling. Ook worden röntgenfoto’s en soms gebitsafdrukken gemaakt. In een enkel geval heeft u voorafgaand aan de chirurgische behandeling extra behandelingen nodig, bijvoorbeeld omdat u te weinig bot heeft of het omringende tandvlees moet worden aangepast. Tevens zal er een begroting worden opgesteld en krijgt u voorlichting over de behandeling.

Stap 2: plaatsen implantaat

Het plaatsen van de implantaten is een poliklinische ingreep die ongeveer maximaal een uur duurt. Onder plaatselijke verdoving worden het implantaat in het kaakbot geplaatst. Na een paar weken verwijdert de kaakchirurg – implantoloog de hechtingen en controleert uw mond.

Stap 3: rustperiode

Daarna volgt een rustperiode van twee tot zes maanden, waarin het kaakbot zich hecht aan het implantaat (‘osseointegratie’) en er een stevig fundament ontstaat voor uw nieuwe tand of kies. Uw implantoloog stelt vast hoeveel tijd het implantaat nodig heeft om aan het bot vast te groeien.

Stap 4: plaatsen kroon

De laatste fase is het vervaardigen en plaatsen van de kroon. Voor het maken van de afdrukken en het plaatsen van de kroon zijn doorgaans drie afspraken nodig. Na plaatsing maakt u nog een afspraak voor een eindcontrole.

De totale behandeling duurt 3-9 maanden. Gedurende deze periode kunt u een tijdelijke tandvervanging dragen. Als u meerdere tanden en/ of kiezen mist, is een brug op implantaten veelal de beste oplossing. Alternatief is een brug, een frame of een plaatje.

Door het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak is het mogelijk om meerdere tanden of kiezen die weg zijn of verloren zijn gegaan op een mooie manier weer te herstellen en te maken

Ik mis alle tanden en kiezen

Wanneer u al uw tanden en kiezen mist en problemen ervaart met uw prothese omdat deze te los zit of tot kokhalzen leidt, is een prothese op implantaten een goede oplossing.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voor het plaatsen van een implantaat en het maken van  een gebitsprothese moet u 10 tot 15 keer komen. Daarbij moet u rekenen op afspraken van 30-45 minuten.

Stap 1: onderzoek

Tijdens de eerste gesprekken bekijkt de kaakchirurg – implantoloog wat de beste oplossing voor u is en geeft hij of zij uitleg over de mogelijke behandeling. Ook worden röntgenfoto’s gemaakt. In een enkel geval heeft u voorafgaand aan de chirurgische behandeling extra behandelingen nodig, bijvoorbeeld omdat u te weinig bot heeft.

Stap 2: plaatsen implantaten

Het plaatsen van de implantaten is een poliklinische ingreep die ongeveer een uur duurt. Onder plaatselijke verdoving worden de implantaten in het kaakbot geplaatst. Na een paar weken verwijdert de kaakchirurg-implantoloog de hechtingen en controleert uw mond.

onder plaatselijke verdoving zijn in de onderkaak twee tand implantaten geplaatst. Deze implantaten dienen voor houvast van het kunstgebit.

Stap 3: rustperiode

Daarna volgt een rustperiode van twee tot zes maanden, waarin het kaakbot zich hecht aan de implantaten (‘osseointegratie’) en er een stevig fundament ontstaat voor uw gebitsprothese. De kaakchirurg – implantoloog stelt vast hoeveel tijd de implantaten nodig hebben om aan het bot vast te groeien.

Stap 4: plaatsen gebitsprothese

De laatste fase is het vervaardigen en plaatsen van de gebitsprothese. Voor het maken van de afdrukken voor de gebitsprothese en het passen zijn meerdere afspraken nodig. De prothese klikt vast op een staafje of op knopjes op de implantaten. U sluit de behandeling af met een eindcontrole.

De totale behandeling duurt 3-9 maanden. Gedurende deze periode kunt u uw bestaande kunstgebit gewoon dragen. Het is wel verstandig na de eerste behandeling uw dieet enige dagen aan te passen.

Te weinig bot op de plek waar implantaten komen

Het kan zijn dat u te weinig bot heeft op de plek waar uw implantaten moeten komen. Vaak is het mogelijk extra bot te plaatsen en toch succesvol te implanteren.

Waarom is er soms niet genoeg bot?

In de bovenkaak achter de hoektanden is van nature soms weinig bot aanwezig. Ook als gevolg van chronische ontstekingen aan uw tandvlees, het trekken van tanden en kiezen of een ongeval is er soms te weinig bot over. Daarnaast leidt het langdurig dragen van een slecht passend kunstgebit tot botverlies.

Wat is het gevolg hiervan?

Onvoldoende bot op de juiste plek is niet alleen een probleem voor het plaatsen van een implantaat, maar betekent vooral dat het uiteindelijke resultaat er niet mooi uitziet. Voorwaarde voor een geslaagde ingreep is het herstellen van de contour van het kaakbot.

Wat is eraan te doen?

Met verschillende technieken is het bot dat verloren is gegaan terug te winnen. Met behulp van uw eigen bot en/of botsubstituten wordt de kaak weer opgebouwd. Na 3-12 maanden is het bot voldoende ontwikkeld en kunnen de implantaten worden geplaatst. Afhankelijk van uw situatie kan het opbouwen van het bot en het plaatsen van de implantaten gelijktijdig plaatsvinden. Het behandeltraject varieert van ziekenhuisopname tot poliklinische behandeling of een gedeeltelijke voorbehandeling in de praktijk.

De operatie

Een implantaat operatie bestaat uit drie fases:

Voor de operatie

U krijgt één of meerdere recepten voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben. Vaak gaat het om een pijnstiller een spoelmiddel en soms een antibioticum.

De operatie zelf

Het plaatsen van een implantaat gebeurt onder plaatselijke verdoving. U voelt daarbij geen pijn, wel druk of trilling van de boor. Vaak krijgt u ook afdekdoekjes over u heen zodat er steriel kan worden gewerkt. Er wordt een opening gemaakt in het tandvlees, zodat de kaakchirurg – implantoloog bij het bot kan komen.  Daarna wordt de plaats bepaald waar de implantaten moeten komen. Met diverse boortjes wordt ruimte gemaakt in het bot. Het implantaat wordt vervolgens in het bot geschroefd waarna de wond wordt gehecht. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij extreme angst, kan een behandeling onder algehele narcose plaatsvinden.

Nazorg

Goede mondhygiëne is van essentieel belang

Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen plaque en tandsteen op de implantaten, de kroon, brug of prothese een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten. Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee tot verlies van het implantaat zelf.

Goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothese zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. Uw implantoloog schakelt hier meestal een mondhygiënist bij in.

Goede mondhygiëne is niet alleen belangrijk voor uw implantaten maar voor uw gehele gebit. Slechte gebitsverzorging is immers een van de meest voorkomende oorzaken van het verliezen van tanden en/of kiezen. Ga daarom regelmatig naar de mondhygiënist. Hij of zij kan u tips geven over hoe u zelf voor een goede mondhygiëne kunt zorgen.

Met een goede gebitsverzorging gaan implantaten een leven lang mee.

Het resultaat

De kans van slagen van een implantaat operatie is zeer groot. Daarbij zijn de meeste patiënten tevreden tot zeer tevreden over het resultaat.

Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kunt u direct na plaatsing van een implantaat tijdelijk last hebben van napijn of een zwelling. Een enkele keer komt het voor dat een implantaat niet integreert en moet worden verwijderd. De kans hierop is groter als u rookt.

Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt zo natuurlijk dat u haast zou vergeten dat u ooit een tand of kies verloor!

Ook rond implantaten kunnen ontstekingen ontstaan van het omliggende tandvlees en kaakbot. Daarom is na het plaatsen van  implantaten een goede dagelijkse mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan uw tandarts zeer belangrijk, net als voor uw eigen tanden en kiezen