Migraine, hoofdpijn en botox

Veel mensen hebben last van spanningshoofdpijn of migraine. De oorzaak van de meeste vormen van hoofdpijn is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat er onder andere sprake is van een verhoogde spanning in bepaalde spieren.

De werking van botox tegen migraine

Botox is een middel waarvan de laatste jaren een positief effect is aangetoond bij allerlei aandoeningen waar sprake is van een verhoogde spierspanning. Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 70% van de migraine-( en andere hoofdpijn-) patiënten baat hebben bij het gebruik van Botox. Bij deze patiënten ontstaat er een duidelijke verlichting van de klachten.

Over het algemeen is een behandeling van de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Soms kan op geleide van pijn ook de achterzijde van het hoofd behandeld worden. In de praktijk komt het er op neem dat de patiënt een dagboek bijhoudt om te “scoren” wat het effect van de Botox op de hoofdpijnklachten in diens specifieke situatie inhoudt. Door middel van een aantal prikjes in een bepaald gebied worden de desbetreffende spieren minder sterk gemaakt. De injecties worden door de meeste patiënten niet als pijnlijk ervaren.

Tijdelijk effect

Het effect van de behandeling is altijd tijdelijk (2-6 maanden). Mogelijke bijwerkingen van behandeling met Botox hangt samen met de prik zelf (mogelijk een kleine blauwe plek) en het effect van de behandeling; soms is er sprake van enige spierzwakte in de ingespoten spieren. Ook dit effect is altijd tijdelijk.

Kosten van een botox behandeling tegen migraine

De behandeling wordt helaas niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. De prijs van de behandeling is afhankelijk van de hoeveelheid Botox die nodig is. In het algemeen zal de arts starten met een dosis, vergelijkbaar met de dosis die in de cosmetische toepassing voor één zone gebruikt wordt.