standard-title Tarieven van tandheelkundige implantaten, botox en snurkbeugel in 2019 Op deze pagina vind u een overzicht van de tarieven 2019

Tarieven van tandheelkundige implantaten, botox en snurkbeugel in 2019

Op deze pagina vind u een overzicht van de tarieven 2019

Kosten overzicht implantaten 2019

Implantaten voor houvast van een gebitsprothese (klikgebit)

Deze implantaten worden vanuit de basisverzekering vergoed als de kaak geheel tandeloos is en er sprake is van een extreem geslonken kaak. De kaakchirurg kan een aanvraag bij de zorgverzekeraar indienen voor een machtiging tot plaatsing van implantaten. U moet wel rekening houden met het wettelijke eigen risico. Bij afwijzing kunt u de implantaten tegen onderstaande tarieven laten plaatsen.

Implantaten voor houvast van kroon- en brugwerk

Deze zitten niet in de basisverzekering, maar zijn soms wel opgenomen in het aanvullende pakket van uw polis. Voor het plaatsen van een implantaat ten behoeve van kroon- en brugwerk zijn eigen kosten verbonden.

Hieronder vindt u een overzicht met de kosten voor enkelvoudige implantaten

Implantaten

Aantal implantaten prijs
Plaatsing van één Straumann implantaat € 818,29
Plaatsing van twee Straumann implantaten (in één sessie) € 1.349,74
Ieder volgend implantaat (in één sessie) € 531,45

Deze kostenopgave is inclusief:

 • overhead kosten implantologie
 • alle verbruiksmaterialen
 • lokale anesthesie
 • postoperatieve zorg en controles binnen 3 maanden na het plaatsen van het implantaat
 • toeslag esthetische zone
 • kosten gebruiksklaar maken praktijkruimte
 • Straumann implantaat/implantaten met afdekschroef (originele componenten met vermelden van lotnummers, regular/wide neck/standaard plus/bonelevel)

Exclusief:

 • initieel consult en onderzoek en het initieel rontgenonderzoek. De kosten hiervan vallen onder de basisverzekering, en komen, als dit nog niet opgebruikt is, ten laste van uw eigen risico.
 • controle van de implantaten na 1 jaar
 • het kroon- en brug werk op de geplaatste implantaten

Overige kosten

Overige kosten prijs
Bot opbouw gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten € 260,83
Botopbouw voorafgaand aan het plaatsen van de implantaten € 365,18
Vrijleggen van een implantaat indien voor een 2 fase techniek gekozen werd € 122,18

Eventuele prijswijzingen zijn onder voorbehoud.

Komt u voor vergoeding van de snurkbeugel in aanmerking?

Vanaf 1 januari 2010 wordt het mandibulair repositie apparaat (MRA) vergoed vanuit de basisverzekering

U komt voor vergoeding in aanmerking als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 en u klachten heeft als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek (polysomnografie) dat door de longarts wordt uitgevoerd. U moet rekening houden dat bepaalde zorgverzekeraars (CZ onder andere) een eigen bijdrage in rekening brengt bij het vervaardigen van de MRA. Deze bijdrage is afhankelijk van het type polis dat u heeft afgesloten.

Als bij u geen slaapapneusyndroom (OSAS) is vastgesteld maar alleen snurken zal de zorgverzekeraar de kosten van de MRA niet of slechts gedeeltelijk vergoeden.

Slaapapneu

 • Er moet altijd vooraf een slaapregistratie in een slaapcentrum plaatsvinden en de medisch specialist (neuroloog, long-, of kno-arts) dient vast te stellen of u voor een MRA anti-snurkbeugel in aanmerking komt.
 • Voor de financiële afhandeling is een machtiging van de zorgverzekeraar noodzakelijk.
 • Wij sturen de rekening meestal rechtstreeks naar uw verzekeraar.
 • Drie weken na gipshappen is de beugel klaar.

Snurken

 • Er zijn verzekeraars die, indien er uitsluitend sprake is van een snurkprobleem maar NIET van slaapapneu, de kosten van de MRA (gedeeltelijk) vergoeden. Vaak uitsluitend uit de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen.
 • De intake wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Drie weken na gipshappen is de beugel klaar.

Kosten MRA indien er geen OSAS is maar alleen snurken

Niet verstelbare MRA: € 525,-
Verstelbare MRA: € 737,-

Het onderzoek van het gebit, de röntgenfoto’s en de vervolgcontroles worden vergoed vanuit de basisverzekering (u moet daarbij wel rekening houden met de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage).

Eventuele prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.

Cosmetische botox

Onderstaand vind u de tarieven van onze cosmetische behandelingen met botox. De eerste keer dat u ons bezoekt wordt ook een consult in rekening gebracht.

1 zone (bijv. frons, kraaienpootjes of voorhoofd) € 147,-
2 zones (bijv. frons en kraaienpootjes) € 247,-
3 zones (bijv. frons, kraaienpootjes en voorhoofd) € 347,-
Extra aanvullende eenheden botox € 12,50 per 10 eenheden
Consult € 65,17

Voor een touch-up behandeling binnen 1 maand na een cosmetische botox behandeling betaald u per 10 eenheden € 7,-

Functionele botox

Onderstaand vind u de tarieven van onze functionele behandelingen met botox. De eerste keer dat u ons bezoekt wordt ook een consult in rekening gebracht.

Overmatig zweten oksels / handen € 377,-
Syndroom van Frey € 147,-
Migraine (frons) € 147,-
Migraine (frons / peri-orbitaal ) € 217,-
Migraine (frons / peri-oribtaal / nek) € 257,-
Klemmen / knarsen 100 eenheden € 147,-
Klemmen / knarsen 200 eenheden € 217,-
Klemmen / knarsen 300 eenheden € 267,-
Klemmen / knarsen 400 eenheden € 317,-
Extra aanvullende eenheden botox € 12,50 per 10 eenheden
Consult € 65,17

 

* Het consult valt onder de basisverzekering. Hou daarbij wel rekening met het wettelijk vastgestelde eigen risico.

Eventuele prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.