Welkom

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) verleent tandheelkundige hulp aan patiënten bij wie behandeling in de algemene tandartspraktijk vanwege bepaalde aandoeningen of handicaps niet goed mogelijk is

Voor deze patiënten is bij wet een uitzonderingspositie gemaakt. Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing door de eigen tandarts, huisarts of een kaakchirurg door het Centrum in behandeling worden genomen en worden na consult of behandeling altijd weer naar de eigen tandarts terugverwezen.

Deelgebieden van de bijzondere tandheelkunde, waarvoor u bij ons terecht kunt:

  • kindertandheelkunde
  • gnathologie
  • problemen met een gebitsprothese als gevolg van bijvoorbeeld sterk geslonken kaken, lastige verhoudingen tussen de boven- en onderkaak of een sterke neiging tot kokhalzen
  • patiënten met emotionele problemen, bijvoorbeeld extreme angst, of verstandelijke en/of lichamelijke handicaps
  • ernstige aangeboren afwijkingen, zoals groeistoornissen, verhemeltespleten (“ open verhemelte”), afwijkingen van het tandglazuur of het door een erfelijke oorzaak ontbreken van tanden en kiezen
  • ernstige afwijkingen, als gevolg van bijvoorbeeld een kaakbreuk of ander letsel of een operatie van de kaak of het aangezicht
  • de behandeling van de gevolgen van bestralingen of medische aandoeningen, die het gebit (kunnen) schaden;
  • patiënten die een tumor hebben gehad in het hoofd-hals gebied
  • het treffen van extra (voorzorgs-)maatregelen bij de voorbereiding van bijvoorbeeld een bestralingsbehandeling. Dergelijke behandelingen vereisen vaak een perfect gezonde mond.