Tanden zijn een van de belangrijkste onderdelen van ons lichaam en het verlies van een, meerdere, of misschien alle tanden beïnvloedt ons niet alleen qua uiterlijk maar ook qua functie

Er zijn verschillende manieren om verloren gegane tanden te herstellen en loszittende tandprotheses houvast te geven.

Op de afdeling mondziekten, kaak-, aangezichtschirurgie en implantologie hebben wij een ruime en jarenlange ervaring met dit herstel door middel van het plaatsen van implantaten.

Waarom kiezen voor implantaten ?

Als er tanden of kiezen verloren zijn gegaan, kan het wenselijk zijn om die te vervangen. Dit kan – afhankelijk van het aantal tanden of kiezen dat ontbreekt – worden gedaan door middel van een brug, een frameprothese, een plaatje of een kunstgebit. Een alternatief voor deze oplossingen kan bestaan uit een implantaat of meerdere implantaten in het kaakbot waarop een kroon of een brug wordt vastgemaakt. Ook is het mogelijk om op een aantal implantaten een kunstgebit vast te maken (‘klikprothese’ of ‘klikgebit’) waardoor dat veel vaster in de mond zit dan een normaal kunstgebit. Een implantaat wordt al zo’n dertig jaar met succes toegepast in de tandheelkunde en kaakchirurgie.

Wat is een implantaat ?

Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt vastgezet. Een implantaat is echter niet geheel hetzelfde als een wortel van een tand of kies. De wortels van de tanden en kiezen zitten niet rechtstreeks aan het kaakbot vast. Tussen het kaakbot en de wortels zitten namelijk sterke vezels. Implantaten zitten daarentegen rechtstreeks vast aan het kaakbot. Dit laatste blijkt in de praktijk echter geen probleem op te leveren. Als er tanden of kiezen verloren zijn gegaan, bieden implantaten een prima mogelijkheid om de kauwfunctie en de esthetiek van het gebit te herstellen.

Wanneer kan een implantaat worden geplaatst ?

Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit om vast te stellen of implantaten kunnen worden geplaatst. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar de hoeveelheid kaakbot die aanwezig is op de plaats waar geïmplanteerd moet worden, de beschikbare ruimte om één of meer implantaten te plaatsen, de afstand tussen onder- en bovenkaak, de kwaliteit van het kaakbot, het tandvlees en de algemene gezondheid. Om te kunnen beoordelen of er voldoende kaakbot is om er één of meer implantaten in te plaatsen, zijn röntgenfoto’s nodig. Als blijkt dat er onvoldoende kaakbot is voor implantaten, dan kan door middel van een botopbouw de hoeveelheid kaakbot worden aangevuld (met kunstbot, lichaamseigen bot of een combinatie hiervan)

De kosten

Implantaten zijn vrij kostbaar door de hoogwaardige technieken en materialen die worden gebruikt. Afhankelijk van uw verzekering worden implantaten soms vergoed. Ook dient u rekening te houden met de kosten van één of meerdere kronen of bruggen of een speciaal kunstgebit dat op de implantaten moet worden gemaakt. Het is verstandig om deze kosten vooraf te bespreken zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

De prijzen die wij berekenen voor implantaten zijn, in vergelijking met andere aanbieders, goedkoop. Vergelijkt u zelf maar eens en vraag gerust rond. Grote kans dat u terug komt bij ons. Het type implantaat dat wij plaatsen (Straumann implantaat) is daarnaast een van de beste implantaten dat verkrijgbaar is op de huidige markt. Op deze manier proberen wij ook deze zorg voor een breed publiek toegangkelijk te maken.

De behandeling

De voorbehandeling

Als er te weinig kaakbot is op plaatsen waar geïmplanteerd moet worden, kan daar extra bot worden aangebracht. Dit noemen we een botopbouw. Afhankelijk van of er veel of weinig bot nodig is kan een botopbouw eventueel gelijktijdig met het plaatsen van het implantaat gebeuren.

Het implanteren

Implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Eerst wordt een snede in het tandvlees gemaakt op de plaats waar één of meerdere implantaten moeten komen. Het tandvlees wordt vervolgens opzij geschoven waarna het kaakbot zichtbaar wordt. In het kaakbot worden één of meerdere gaten geboord waar de implantaten precies in passen. Na het plaatsen van de implantaten wordt het tandvlees weer dichtgemaakt door het te hechten.

Na het implanteren

In het algemeen is de napijn minimaal en met een eenvoudige pijnstiller goed te onderdrukken. Eventueel optredende zwelling kan worden beperkt door op de plaats van de zwelling een zak met ijsblokjes tegen de lip of wang te houden. Het is verstandig om op de dag van de ingreep geen afspraken te maken en rustig thuis te blijven. Om het operatiegebied zo goed mogelijk te laten genezen, mag het niet worden aangeraakt of worden belast. Dit houdt in dat het operatiegebied en de directe omgeving de dag van de ingreep niet mogen worden gepoetst en dat uitsluitend zacht en vloeibaar voedsel mag worden gegeten. Om de wond te ontlasten, mag in sommige gevallen een poosje geen kunstgebit worden gedragen (maximaal 14 dagen).

Ontsteking van het operatiegebied kan leiden tot het mislukken van de implantaatbehandeling. Om ontsteking tegen te gaan, schrijven wij een desinfecterend spoelmiddel voor en een eenmalige gift antibiotica die u een uur voor de ingreep in moet nemen.

Een tot twee weken na de ingreep worden de hechtingen verwijderd en wordt de wondgenezing gecontroleerd. Zonodig wordt een kunstgebit wat aangepast zodat het weer gedragen kan worden zonder dat het implantaat belast wordt.

In de 3 tot 6 maanden daarna moet het bot zodanig om de implantaten groeien dat die muurvast komen te zitten in het kaakbot.
Het maken van kronen, bruggen of een kunstgebit op implantaten

De een-fase implantaten steken na het plaatsen in het kaakbot al door het tandvlees heen. Twee-fasen implantaten steken na het implanteren nog niet door het tandvlees heen. Die moeten daarom na 3 tot 6 maanden worden opgezocht in het kaakbot. Daartoe wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaakt. Vervolgens wordt er een verlengstuk (abutment) op de implantaten gezet dat door het tandvlees steekt. Daarna wordt het tandvlees gehecht. Tenslotte kunnen kronen, bruggen of een kunstgebit op de implantaten worden vastgemaakt. Dit gebeurd bij voorkeur door de verwijzend tandarts. Als u op eigen initiatief bij ons terecht bent gekomen kan de behandeling met kronen of bruggen desgewenst ook bij ons plaatsvinden.

De nazorg

Na het plaatsen van de kronen, bruggen of een kunstgebit worden controles uitgevoerd. Deze controles zijn jaarlijks. Tijdens de controles wordt gecontroleerd of de implantaten nog goed vastzitten, of het tandvlees rondom de implantaten gezond is en of de mondhygiëne bij de implantaten goed is. Ook worden een of meerdere röntgenfoto’s gemaakt. Het is belangrijk te weten dat voor het langdurig behoud van de implantaten een goede mondhygiëne erg belangrijk is.
Mogelijke complicaties van het implanteren

Het komt zelden voor dat na het plaatsen van implantaten complicaties optreden. Zo kan het weefsel rond een implantaat ontsteken door onvoldoende mondhygiëne of te zware belasting van het implantaat. Bij zeer uitgebreide operaties waarbij in de onderkaak implantaten vlak boven de daarin lopende zenuwbaan moeten worden geplaatst, kan soms een stoornis in het gevoel van de lippen optreden. Deze stoornis is bijna altijd van voorbijgaande aard. De risico’s op deze complicaties zullen altijd vooraf met u worden besproken.