Een branderig gevoel in uw tong en/of mond wordt tong- en mondbranden genoemd

Tong- en mondbranden is een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. Mensen boven de veertig jaar hebben vaker last van tong- en mondbranden dan jongere mensen. Gebleken is dat vrouwen, vooral na de overgang, vaker deze klacht hebben dan mannen.

Symptomen

Tong- en mondbranden is een onschuldige klacht en wijst niet op kanker. Het is wel een erg vervelende klacht. Voor sommige mensen vergalt het zelfs alle plezier in het leven. Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong. Anderen hebben het vooral aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en soms ook wel in de keel. Veel mensen hebben ook last van een droge mond of een afwijkende smaak.

Oorzaak

In de meeste gevallen is er geen oorzaak aan te wijzen en zijn er in de mond geen afwijkingen te zien. Overgevoeligheid voor het kunstgebit of vullingen in kiezen komt zelden voor. Het is zelden of nooit een “hormonenkwestie” of “iets in het bloed”. Er wordt ook wel eens gedacht dat spanningen of zorgen een rol spelen. Zo blijkt bij veel mensen het mondbranden begonnen te zijn na een onaangename gebeurtenis in hun leven. Ook blijken de klachten wel eens te zijn ontstaan na een medische of tandheelkundige behandeling, zonder dat daar een goede verklaring voor kan worden gegeven.

Is er behandeling mogelijk

Omdat de oorzaak onbekend is, is geen goede behandeling mogelijk.Tot nu toe is niet gebleken, dat alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur een blijvende verbetering van mondbrandklachten geven.