Leukoplakie is een witte aandoening van het mondslijmvlies. Chronische irritatie wordt beschouwd als de belangrijkste oorzaak, vooral in de vorm van tabaksrook

Soms is er geen duidelijke oorzakelijke factor aanwezig. Leukoplakie kan op iedere plaats in de mond voorkomen, soms op meerdere plaatsen tegelijk, en kan gepaard gaan met klachten van een schrijnend, branderig gevoel. In een klein percentage van de gevallen kan leukoplakie kwaadaardig worden en overgaan in mondkanker.

leukoplakie tong

Het stellen van de diagnose

Door een klein weefselstukje uit het veranderde slijmvlies te nemen (een biopt), kan onder de microscoop worden bekeken of eventueel sprake is van beginnende kwaadaardige veranderingen.

Behandeling

Patiënten die roken wordt dringend geadviseerd hiermee te stoppen. Sommige leukoplakieën blijken dan na enkele maanden volledig te verdwijnen. Gebeurt dit niet, dan wordt verwijdering van de leukoplakie overwogen, hetzij operatief, hetzij met behulp van laser stralen, waarbij de leukoplakie als het ware wordt verdampt. Bovenstaande behandelingen vinden over het algemeen poliklinisch plaats onder plaatselijke verdoving.

Controle

Is bij u een leukoplakie geconstateerd, dan zult u in ieder geval regelmatig voor controle moeten komen. Dit geldt ook voor patiënten die al behandeld zijn voor hun leukoplakie. Een enkele keer kan de leukoplakie terugkomen of er ontstaan nieuwe leukoplakieën. De controles zullen over het algemeen om de 3-6 maanden plaatsvinden.