Hoektanden breken doorgaans door rond het elfde levensjaar. De hoektanden vormen de afscheiding tussen de tanden en de kiezen, zowel in de boven- als in de onderkaak

Hoektanden hebben een belangrijke functie voor het gebit en de ontwikkeling. De hoektand ondersteunt bovendien in de bovenkaak de lip en is daardoor bepalend voor het aanzicht van de mond en de lach. Het kan zijn dat de hoektanden niet goed doorkomen omdat ze bekneld zijn tussen de andere doorkomende tanden en/of kiezen. Dit kan erfelijk zijn.

ingesloten hoektand geimpacteerde cuspidaat

Als een hoektand niet goed doorbreekt kan de tandarts of orthodontist vaststellen waar deze hoektand zich globaal in de kaak bevindt. Een orthodontist kan goed inschatten of er voldoende ruimte in de tandenboog is voor de hoektand. Een röntgenfoto kan de locatie en de positie van de hoektand exact vaststellen. Dit biedt de kaakchirurg informatie om te bepalen wat de beste operatieve manier is om de hoektand vrij te leggen en zichtbaar te maken. De kaakchirurg verricht in feite het voorwerk voor de orthodontist.

ingesloten hoektand geimpacteerde cuspidaat hoektand vrijleggen geimpacteerde tand bracket draad draadligatuur

Het kan zijn dat er een melktand in de weg zit, deze wordt dan weggehaald. De hoektand kan vervolgens binnen een half jaar tot een jaar spontaan doorbreken. Als dit niet gebeurt kan een operatieve ingreep de hoektand vrijleggen. Bijvoorbeeld door een sleuf in het bot aan te brengen om een doorbraak in de goede richting te ondersteunen. De kaakchirurg kan ook een slotje of een metalen draadje aan de hoektand bevestigen zodat hieraan door de orthodontist langzaam “getrokken” kan worden (enige maanden). Een andere behandeling kan zijn dat de kaakchirurg de nog niet doorgebroken hoektand vrijlegt met behulp van een venstertje. De wond mag pas dichtgroeien zodra de hoektand zichtbaar is. Doorgaans duurt de genezing van het vrijleggen van een nog niet doorgebroken hoektand twee weken.