Bisfosfonaten zijn medicijnen die worden voorgeschreven door de internist of huisarts tijdens de behandeling van een aantal botziekten

Een van de bijwerkingen van bisfosfonaten is het ontstaan van osteonecrose in de kaak (afsterving van een gedeelte van kaak). Hierdoor kan er ernstige botpathologie optreden. Bisfosfonaatgebruik kan ook consequenties hebben voor bloederige tandheelkundige behandelingen. Of dit zo is, hangt vooral af van de manier van toediening: oraal of intraveneus.

Orale bisfosfonaten

Orale bisfosfonaten worden vooral voorgeschreven in geval van osteoporose. Door het gebruik van bisfo
sfonaten neemt de kans op botbreuken af. Bij de orale inname is de kans op osteonecrose van de kaken relatief klein. Vooral indien de innameperiode korter is dan drie jaar en er geen corticosteroïden worden gebruikt.

Intraveneuze bisfosfonaten

Bij intraveneuze (via een infuus) toediening ligt dit anders. Deze bisfosfonaten worden meestal toegediend indien er sprake is van een kwaadaardige aandoening en/of botmetastase. Het medicijn kan daarom niet zomaar stopgezet worden. Bovendien verlaagt het stoppen van de medicatie niet meteen de kans op osteonecrose.
Het is dus van belang om u focus-vrij (ontstekingsvrij) te maken voordat u intraveneuze bisfosfonaten toegediend krijgen. Als blijkt dat u alsnog een tandheelkundige behandeling (bijvoorbeeld een extractie) moet ondergaan, dan heeft dit consequenties voor de behandeling.

Richtlijnen bij extractie of andere invasieve bot ingreep

Ten eerste moet u op de hoogte gesteld worden van de kans op het ontstaan van osteonecrose in de kaken. Vervolgens moeten de volgende richtlijnen aangehouden worden.

Voor de behandeling

  • U moet een week van te voren beginnen met het spoelen met een chloorhexidine spoelmiddel als de dokter dit heeft voorgeschreven. Ook moeten er instructies worden gegeven voor een optimale mondhygiëne.
  • Er wordt antibiotica voorgeschreven.

Na de behandeling

  • Zacht dieet.
  • Twee maal daags spoelen met chloorhexidine.
  • Antibioticagebruik nog voortzetten
  • Het is belangrijk dat de heling van de wond goed in de gaten wordt gehouden. Indien er toch osteonecrose ontstaat, dan moet er naar gekeken worden door de kaakchirurg.