De MFP tandarts (Maxillofaciale prothetiek)

Aangeboren afwijkingen of afwijkingen ontstaan ten gevolge van mondkanker of een trauma

Een MFP (Maxillofaciale Prothetiek) tandarts richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn een hazelip (schisis) of het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie/oligodontie). Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd -hals tumoren. De mondzorg kan daarbij variëren van het maken van kronen op tandwortel implantaten bij hypodontie, tot de begeleiding van patiënten met een droge mond na bestraling en het maken van een speciale prothese voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie.

Zowel patiënten met aangeboren als verworven afwijkingen worden vaak behandeld in samenwerking met andere zorgverleners, zoals kaakchirurgen, orthodontisten en mondhygiënisten. Behalve met andere tandheelkundige zorgverleners werkt de tandarts maxillofaciale prothetiek ook regelmatig samen met niet tandheelkundige zorgverleners zoals KNO-artsen, psychologen en/of fysiotherapeuten. De tandarts maxillofaciale prothetiek werkt in een centrum voor bijzondere tandheelkunde en is meestal verbonden aan een ziekenhuis.

Verwijzing naar de tandarts maxillofaciale prothetiek

U kunt door uw tandarts of huisarts worden verwezen naar een tandarts maxillofaciale prothetiek. Verwijzing door andere zorgverleners zoals orthodontisten of fysiotherapeuten is ook mogelijk. Patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied worden meestal via de kaakchirurg of KNO-arts in het ziekenhuis verwezen. Of via universitair ziekenhuis Maastricht/Nijmegen i.v.m. afstand voor de patiënt.