Kinderen

Uw kind kan bij ons terecht voor specialistische zorg wanneer uw kind is doorverwezen door uw tandarts, of bijvoorbeeld uw huisarts, kinderarts of het consultatiebureau

Een tandarts-pedodontoloog is een kindertandarts die zich gespecialiseerd heeft in de mondzorg van kinderen.

Voor wie?

  • (extreem)angstige (jonge) kinderen met veel gaatjes
  • kinderen met gedragsproblemen
  • kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen
  • kinderen met specifieke gebitsafwijkingen

Procedure

In eerste instantie wil de kindertandarts van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij de vorige tandarts of mogelijk in andere medische settingen. Daarnaast wil de kindertandarts zich graag een beeld vormen van het algemene gedrag van uw kind. Vervolgens stelt zij aan de hand van uw verhaal en de conditie van het gebit een behandelplan op.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De kindertandarts zal dan ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich aan deze afspraken houden. De kindertandarts vertelt uw kind aan het eind van de behandeling altijd wat hem/haar de volgende keer te wachten staat.

Verwijzing naar kindertandarts

U kunt op verwijzing van uw eigen tandarts, huisarts of medisch specialist bij de kindertandarts terecht. In overleg met u en de verwijzende arts, neemt de kindertandarts dan een deel van de behandeling over. De tandheelkundige zorg van een kindertandarts is altijd van tijdelijke aard. Als uw kind over zijn grootste angst heen is of oud genoeg is om naar een reguliere tandarts te gaan, zal deze het weer overnemen.